7 mars, 2023

Så vårdar HKScan sina kundrelationer med Customer Care

Det är smidigt, snabbjobbat och uppskattat. För HKScan har ClearOns kundvårdssystem Customer Care inneburit ett lyft i arbetet med att kompensera kunderna.

– Det tar bara några sekunder från det att jag har pratat med kunden till att de har en värdecheck i sin mobil. Ofta hinner vi inte ens lägga på luren innan det plingar till.

Det säger Madeleine Kåhre, ansvarig för konsumentkontakt på HKScan som är kända för sina varumärken Scan, Pärsons och Bullens. Som ansvarig för företagets konsumentkontakter får Madeleine Kåhre då och då ta emot reklamationsärenden från kunder som inte är nöjda med produkten de köpt.

– Det händer inte så ofta, men när det sker är det desto viktigare att vända den missnöjda kunden till en nöjd kund så fort det bara går. Med Customer Care har vi kunnat snabba på processen rejält jämfört med tidigare då vi enbart skickade ut papperscheckar med vanlig post. Det kan ju som bekant ta många dagar innan post kommer fram och ibland försvinner den på vägen.

Ingen risk att glömma

Förutom den ökade hastigheten innebär övergången till digitala checkar en annan stor fördel för kunderna.

– Med en digital check i mobilen blir risken att glömma den hemma obefintlig. Mobilen har man ju alltid med sig när man är ute och handlar och då kan man enkelt lösa in checken i närmaste butik.

Till skillnad från papperscheckarna, som har fasta valörer, är de digitala checkarna flexibla ner till minsta krona.

– Det är väldigt bra att jag kan välja exakt vilken summa kunden ska få på sin check. Det kan ju variera från fall till fall hur mycket de har lagt ut och hur mycket de då ska kompenseras, säger Madeleine Kåhre.

Vi är så nöjda både med ClearOns bemötande och med själva systemet i sig eftersom det hjälper oss att få ännu bättre relationer med våra kunder.

Bra med snabb statistik

Ytterligare en stor fördel är den snabba statistik som Madeleine Kåhre kan få fram ur systemet tack vare de digitala checkarna.

– Jag ser direkt när och var kunden har löst in sin check. Och om de råkar radera checken är det inte heller några problem för då kan man skicka ut en ny utan att riskera att det blir dubbel inlösen, eftersom varje check bara kan lösas in en gång.

HKScan har använt ClearOns Customer Care-system ända sedan lanseringen 2017 och de har även varit med och bidragit med synpunkter och input under utvecklingen av systemet.

– Vi känner oss nästan som VIP-kunder och är så nöjda både med ClearOns bemötande och med själva systemet i sig eftersom det hjälper oss att få ännu bättre relationer med våra kunder, avslutar Madeleine Kåhre.

Text: Karin Cedronius
Publiceringsdag: 2023-03-08