Clear Insights

 

En sammanfattande bild av kuponger

Här får du en sammanfattande bild av kuponger samt en introduktion till vad som påverkar effektiviteten av kuponger i butik.

 

Klicka på det avsnitt nedan som du vill läsa mer om:

Kort sammanfattning

Kuponganvändaren

Kupongkampanjens hörnstenar

Tema Uppmärksamhet

Tema Erbjudandet

Tema Säljplatser

Tema Superkupong

 

Inledning

Redan år 1880 togs första kupongen fram i USA och sedan dess har marknaden för kuponger vuxit och utvecklats till att bli det mest etablerade verktyget för leverantörer att driva försäljning ur butik. Sverige ligger i framkant i utvecklingen genom ClearOns världsunika clearingsystem som digitalt binder ihop 5 000 butiker runt om i landet. Detta öppnar upp för att enkelt nå ut i hela dagligvaruhandeln och servicehandeln; eller om man så vill rikta erbjudanden till en liten specifik målgrupp. Med mobila kuponger kan erbjudanden till och med riktas i realtid om så önskas.

Kupongkampanjer kan uppfylla flera syften. Kupongen kan vara säljkårens tryggaste verktyg för att få in kampanjen i butikerna. Butikernas incitament är detsamma som leverantörens – att sälja fler artiklar genom att erbjuda rabatt. Studier visar att kuponger används överallt i landet och praktiskt taget av vem som helst.

Den stora utveckling som har skett på kupongmarknaden har framförallt varit inom användarvänligheten. Det har aldrig varit enklare och mer kostnadseffektivt att ta fram en kupongkampanj. Principerna för kuponger som säljverktyg har inte utvecklats i samma utsträckning.

3 av 4 kupongkampanjer sker i butik – en alltmer komplex miljö med hårdnande konkurrens om uppmärksamhet och föränderligt köpbeteende. Användandet och utformningen av kupongerna skiljer
sig dock inte nämnvärt från hur det såg ut för 40 år sedan – kupongernas utformning sker i stor utsträckning på rutin.

ClearOn har gjort åtskilliga studier som bidragit till ökad förståelse om kupongens betydelse för försäljning och marknadsföring i butik. Nu har vi tagit nästa steg. Med stöd från forskning har ClearOn gått in på djupet kring vad som påverkar kupongernas effektivitet och vilka konkreta åtgärder som kan förbättra kampanjernas utfall ytterligare. Det är med anledning av detta som vi tagit fram Clear Insights.

Clear Insights ger en introduktion till vad som påverkar effektiviteten av kuponger i butik. Som komplement har vi genomfört omfattande butikstester som tagit fram fakta om hur effektiviteten kan förbättras ytterligare med konkreta åtgärder. De vetenskapliga butikstesterna är genomförda i samarbete med Retail Academics Research Institute.

Respektive butikstest behandlar ett eller flera teman som är viktiga för kupongkampanjernas effektivitet.

Inledning

Redan år 1880 togs första kupongen fram i USA och sedan dess har marknaden för kuponger vuxit och utvecklats till att bli det mest etablerade verktyget för leverantörer att driva försäljning ur butik. Sverige ligger i framkant i utvecklingen genom ClearOns världsunika clearingsystem som digitalt binder ihop 5 000 butiker runt om i landet. Detta öppnar upp för att enkelt nå ut i hela dagligvaruhandeln och servicehandeln; eller om man så vill rikta erbjudanden till en liten specifik målgrupp. Med mobila kuponger kan erbjudanden till och med riktas i realtid om så önskas.

Kupongkampanjer kan uppfylla flera syften. Kupongen kan vara säljkårens tryggaste verktyg för att få in kampanjen i butikerna. Butikernas incitament är detsamma som leverantörens – att sälja fler artiklar genom att erbjuda rabatt. Studier visar att kuponger används överallt i landet och praktiskt taget av vem som helst.

Den stora utveckling som har skett på kupongmarknaden har framförallt varit inom användarvänligheten. Det har aldrig varit enklare och mer kostnadseffektivt att ta fram en kupongkampanj. Principerna för kuponger som säljverktyg har inte utvecklats i samma utsträckning.

3 av 4 kupongkampanjer sker i butik – en alltmer komplex miljö med hårdnande konkurrens om uppmärksamhet och föränderligt köpbeteende. Användandet och utformningen av kupongerna skiljer
sig dock inte nämnvärt från hur det såg ut för 40 år sedan – kupongernas utformning sker i stor utsträckning på rutin.

ClearOn har gjort åtskilliga studier som bidragit till ökad förståelse om kupongens betydelse för försäljning och marknadsföring i butik. Nu har vi tagit nästa steg. Med stöd från forskning har ClearOn gått in på djupet kring vad som påverkar kupongernas effektivitet och vilka konkreta åtgärder som kan förbättra kampanjernas utfall ytterligare. Det är med anledning av detta som vi tagit fram Clear Insights.

Clear Insights ger en introduktion till vad som påverkar effektiviteten av kuponger i butik. Som komplement har vi genomfört omfattande butikstester som tagit fram fakta om hur effektiviteten kan förbättras ytterligare med konkreta åtgärder. De vetenskapliga butikstesterna är genomförda i samarbete med Retail Academics Research Institute.

Respektive butikstest behandlar ett eller flera teman som är viktiga för kupongkampanjernas effektivitet.

Vill du läsa mer, klicka på respektive avsnitt ovan.