Logga in som butik eller leverantör

Wave,kassasystem,utveckling,kassa,handlare

Först med strategi för kontantlöst samhälle

Länsstyrelsen i Östergötland är först i landet med att ta fram
en strategi
för arbetet med grundläggande betaltjänster nu när kontanterna försvinner alltmer.

Text Karin Cedronius Foto Mostphotos

I TAKT MED att kontanterna försvinner och vårt samhälle blir allt mer digitalt minskar möjligheten att ta ut och sätta in pengar, betala räkningar och sätta in dagskassor. För dem som inte har tillgång till, eller saknar kunskap om hur man använder, datorer, telefoner och surfplattor för sina bankärenden skapar detta bekymmer. Därför gav regeringen redan 2009 landets länsstyrelser i uppdrag att bevaka att det finns tillgång till grundläggande betaltjänster för alla medborgare.

NU HAR LÄNSSTYRELSEN i Östergötland, som första län i landet, tagit fram en strategi för detta arbete. Christoffer Ahlgren är processledare och en av de ansvariga för arbetet med strategin.
– Strategin ger oss en bättre överblick över tillgången på grundläggande betaltjänster i länet. Den tydliggör de insatser vi gör regionalt samt sprider kunskap och stärker vårt arbete under de kommande åren.
Jag hoppas att detta ska leda till att vi ökar tillgången till grundläggande betaltjänster.
Strategin, som gäller för åren 2019–2021, innehåller mål och aktiviteter som är kopplade till fyra olika områden: digital, fysisk, geografisk och kunskapsmässig tillgänglighet.
– Det kan till exempel handla om målet att personer och företag i Östergötland ska ha högst 25 kilometer  till en plats där de kan utföra sina grundläggande betaltjänster. För att nå detta ska vi lokalisera orter där det är aktuellt med stöd till grundläggande betaltjänster och vid behov ge statligt stöd till ombud där, säger Christoffer Ahlgren.

Ett annat mål som är kopplat till den fysiska tillgängligheten är att det ska finnas minst en plats i varje kommun som erbjuder grundläggande betaltjänster.

FÖRUTOM ATT bevaka tillgången till grundläggande betaltjänster fick länsstyrelsen 2013 även ansvar för ekonomiskt stöd till ombud som erbjuder möjlighet att ta ut kontanter, betala räkningar och deponera dagskassor. Det finns till exempel flera Kassagiroombud runtom i landet som har fått detta stöd.
– Ombuden är väldigt viktiga för att det ska finnas en rimlig tillgång till fysiska platser där man kan utföra sina grundläggande betaltjänster. Alla länsstyrelser i landet kan dela ut detta stöd, så den som vill bli ombud kan ta kontakt med sin länsstyrelse och söka stödet där, avslutar Christoffer Ahlgren.

 

Fakta.

Grundläggande betaltjänster är:

  • Möjlighet att betala räkningar och ta betalt (betalningsförmedling).

  • Möjlighet att ta ut kontanter.

  • Möjlighet att sätta in dagskassor och andra kontanter, som
    kommer från företag och föreningsverksamhet, på bankkonto.

Våra nummer 
av kundtidningen Clear

2019

clearnr2,2019,kundtidning    Clear nr1 2019

2018

Clear nr 3 2018            

2017 

               

2016

         

2015

    

Prenumerera på Clear!