Logga in som butik eller leverantör

En box full av attraktiva erbjudanden

CLEARINGTJÄNSTER. Nu tar ClearOn ett helhetsgrepp om kupong-
kampanjerna i butik, i syfte att 
bidra till ökad försäljning och på köpet underlätta arbetet för butikspersonalen. Den nya tjänsten innefattar en särskild kupongbox laddad med erbjudanden som alla ombud får möjlighet att prenumerera på från och med nästa år.

Text: Eva-Lotta Sigurdh

Kort sammanfattat innebär KupongPlus, som tjänsten heter, att ClearOn tar på sig en betydligt större del av arbetet med rabattkupongerna i butik jämfört med tidigare.
– Vi kommer att sköta all hantering av både produktion och distribution av hela flödet till butik och blir som en sorts förlängd arm till både leverantörer
och butiker, förklarar Johnny Lönnberg, ansvarig för konceptet på ClearOn.
För butikerna innebär detta att de utan kostnad kan arbeta med fler
kampanjer, vilket i sin tur ger ökade möjligheter till försäljning.
– Butikerna blir alltså de stora vinnarna, framhåller Johnny Lönnberg.
Med väldigt små insatser och inga kostnader alls kommer de att kunna sälja betydligt mer med det här erbjudandet. Den enda arbetsinsats som krävs är att sätta upp kampanjerna enligt de kampanjplaner som följer med boxen.

RENT PRAKTISKT innebär tjänsten att butiken får en box laddad med
attraktiva kampanjerbjudanden, där det även ingår information om varje specifik kampanj och om alla produkter.

– Boxen innehåller alltså inte bara allt material utan ger också butiken en bredare förståelse för syftet med kampanjerna, som de sedan kan använda ut mot sina kunder, säger Johnny Lönnberg, som är övertygad om att KupongPlus kommer att stärka butikernas konkurrenskraft gentemot den alltmer framväxande e-handeln.De synliga kampanjerna gör det lättare för kunderna både att hitta nyheter och att stärka relationerna till såväl sina varumärkesfavoriter som till hela butiken, menar han.

MEN DET ÄR INTE BARA butikerna och butikskunderna, utan även  leverantörerna som kommer att tjäna på KupongPlus, enligt Johnny Lönnberg:
– Distributionen blir bredare och kampanjernas synlighet större inne i butiken, vilket ökar försäljningen. Rent geografiskt är Sverige ett stort land och ibland är det svårt för leverantörernas fältsäljkårer att hinna besöka alla butiker inom ramen för en säljcykel eller nyhetslansering. Där kan KupongPlus komplettera säljarens roll, inte minst i geografiskt stora säljdistrikt.
Fördelar för samtliga parter, med andra ord – dock allra mest för butikerna,
påminner Johnny Lönnberg:
– Jag vill verkligen att butikerna ska förstå att de inte har något att förlora på
att prenumerera på den här tjänsten. Allt är kostnadsfritt och det finns inga risker. Det ger bara möjligheter till ökad försäljning med väldigt ringa insatser!

Våra nummer 
av kundtidningen Clear

2018

Clear nr 3 2018            

2017 

                

 

2016

         

2015

    

Prenumerera på Clear!