Logga in som butik eller leverantör

Företagstjänster

ClearOn hanterar personuppgifter i form av ägare till butiker och kontaktpersoner för butiker, samarbets-partners, uppdragsgivare, leverantörer, företagskunder,
m.fl. Dessa uppgifter används i flera av ClearOns interna system och databaser,
där huvudsyftet är att upprätthålla kontakten med det företag med vilket om
samarbetet sker.

ClearOn är personuppgiftsansvarig för dessa kontaktuppgifter.

 

Personuppgifter som hanteras                        

Namn, adress, roll, företaget som representeras samt telefonnummer
och/eller e-post.

Grunder för behandlingen
  1. Avtal eller motsvarande med företaget som representeras.
  2. För att båda parter ska kunna utföra sina åtaganden mot varandra.
  3. ClearOns intresseavvägning att främja informationsutbyte inklusive marknadsföring.

Uppgifter som erhålls från annan part               

Uppgifter om företaget och dess företrädare kan komma att hämtas från bolagsverket och från öppna källor.

Uppgifter som överförs till annan part        

Inga. Uppgifterna används bara internt inom ClearOn.       
                    

Samtycke av kunden               

Samtycke gäller för att prenumerera på marknadsutskick, mm. En registrerad kund/kontaktperson har möjlighet att själv när som helst avregistrera sig från kommande utskick.

Rensning av personuppgifter                         

Personuppgifterna lagras så länge affärsförhållandet med ClearOn består och så länge affärspartnern inte meddelat att kontaktuppgifterna är inaktuella. Rensning av  naktuella uppgifter genomförs då begäran inkommer till ClearOn.