Logga in som butik eller leverantör

Beställa resevaluta via internet

Resevalutabeställning via www.unimon.se (eller annan syskonsida). Resevalutan levereras till kundens postombud.

ClearOn är personuppgiftsansvarig för denna tjänst.

 

Personuppgifter som hanteras                        

Personnummer, namn, e-post, postadress, telefonnummer.

Grunder för behandlingen    
  1. För att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot konsumenten avseende den beställda tjänsten.
  2. Efter avslutad behandling av transaktionen måste personuppgifterna bevaras
    i 5 år hos ClearOn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter som erhålls från annan part

Adressuppgifter till kunden hämtas från folkbokföringsregistret.

Uppgifter som överförs till annan part         

Kundens namn, adress, beställt belopp och valutaslag överförs till Bank of Ireland, First Currency Services (i Sverige) för att verkställa valutaleveransen. Uppgifterna hos banken raderas efter leverans.

Personuppgifter kan också komma att överföras till annan part inom Sverige om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lag, exempelvis vid penningtvättskontroll eller kontroll mot internationella sanktions- och PEP-listor.

Samtycke av kunden               

Kunden behöver godkänna att personuppgifter behandlas och sparas enligt ovan för att uppdraget ska kunna utföras. Kunden har även möjlighet att samtycka till att ta del av framtida erbjudanden från ClearOn. Samtycket kan återkallas vid ny beställning eller efter kontakt med ClearOn.

Rensning av personuppgifter          

Då den lagstadgade spartiden av transaktionen uppnåtts raderas lagrade 
personuppgifter automatiskt. Innan den tiden uppnåtts gäller inte ”rätten
att bli glömd”.