Logga in som butik eller leverantör

Ny innovativ lösning möjliggör för dagligvaruhandeln att enkelt integrera Swish i sina kassor

2019-02-07 13:56:49
Nu lanserar Crunchfish och ClearOn genom det gemensamma bolaget Blippit en smidig lösning för Swish-betalningar i dagligvaruhandeln. Blippits lösning bygger på en ny appterminal och ClearOns online clearing-tjänst som finns i 20 000 kassor i dagligvaru- och servicehandeln. Swish-användaren betalar genom att blippa mobilen mot appterminalen, som är utvecklad av Crunchfish.

Swish växer snabbt och har idag över 6,5 miljoner användare och 180 000 anslutna företag. Under 2018 uppgick antalet Swish-betalningar till närmare 400 miljoner betalningar. Den kraftiga tillväxten förra året drevs primärt av att stora e-handlare snabbt anslöt sig till tjänsten.

Crunchfish och ClearOn skapar nu genom Blippit tekniska förutsättningar för att konsumenterna även ska kunna betala med Swish i dagligvaruhandeln. Mindre butiker har börjat erbjuda Swish-betalningar, men i butiker med stora kundflöden krävs att Swish är integrerad med kassorna för att det ska gå snabbt och vara enkelt att betala med Swish.

”Genom Blippits lösning ökar vi Swish tillgänglighet som betalmedel i fysisk handel och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.”, säger Anders Edlund, Affärsutvecklingsansvarig på Getswish AB.  

Pontus Ellefsson VD på ClearOn fyller i; ”Tillsammans med Swish kan vi nu erbjuda den fysiska handeln en smidig betallösning i vår befintliga infrastruktur som hanterar kuponger och värdeavier för miljardbelopp årligen.”

Arbetet med att möjliggöra betalningar med Swish i handeln via Blippits appterminaler inleddes under hösten 2018. Den nya betalningslösningen presenteras på Innoday på Stockholm Waterfront den 21 mars.

”Blippit kommer att förändra hur vi betalar i Sverige eftersom vi moderniserar terminal, betalväxel och kuponghantering i fysisk handel. Förändringen kommer gå fort med Swish som betalmedel.”, säger Joachim Samuelsson, Crunchfish styrelseordförande och tf VD i Blippit.

En grafisk illustration bifogas i pressreleasen men kan också hämtas från Crunchfish.

För ytterligare information kontakta:
Joachim Samuelsson, Styrelseordförande Crunchfish och tf VD Blippit, 
joachim.samuelsson@crunchfish.com, telefon 0708 46 47 88

Joakim Nydemark, VD Crunchfish och styrelseledamot i Blippit
ir@crunchfish.com, telefon 0706 35 16 09 

Pontus Ellefsson, VD ClearOn och styrelseledamot Blippit
pontus.ellefsson@clearon.se, telefon 0707 34 40 04

Anders Edlund, Affärsutvecklingsansvarig på Getswish
anders.edlund@getswish.se, telefon 0706 66 15 25

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 0ffentliggörande den 7 februari 2019.

Blippit_Swish_ClearOn-min.PNG