Logga in som butik eller leverantör

Så förhindrar du penningtvätt och terroristfinansiering

2018-02-28 08:49:53
Se våra animerade filmer om hur du som ombud ska agera för att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering.

ClearOn har tagit fram kortare animerade filmer som illustrerar hur du ska agera för att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering. Vi har även tagit fram en längre utbildningsfilm där vår tidigare complience chef Juha Lumpus berättar mer utförligt om detta. 

Penningtvätt innebär aktiviteter och transaktioner i syfte att få pengar från brottslig verksamhet att se ut som om de vore ärligt förvärvade. Penningtvätt bidrar till att dölja pengarnas ursprung, och försvårar därmed brottsbekämpning.

För att ClearOn inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är det förbjudet för oss att genomföra transaktioner åt personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor. Vi är skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter. Vi ska också i övrigt försöka förhindra finansieringen av terrorism.​​​

Se våra filmer genom att klicka här!