Logga in som butik eller leverantör

Ny version av Kassagirot

2018-11-09 12:42:06
Idag har vi släppt en ny version av Kassagirot och följande är nytt sedan sist:

- MoneyGram är en singelorder, dvs. en kundorder som innehåller MoneyGram kan inte innehålla några andra tjänster.
- Om ni får upp meddelandet ”kontot är spärrat för privatperson” be kunden ansöka om att bli företagskund.
- Om en kund vill lösa in flera avier och göra en kontoinsättning, ackumuleras beloppet upp automatiskt.
- För kunder med skyddad identitet, gråas tjänster ut som inte kan erbjudas.
- Om butiken är avstängd visas felmeddelande, se bilden.