Logga in som butik eller leverantör

Nya priser för våra betaltjänster

2018-12-13 10:39:03
Den 8 januari justerar vi priserna för betalning av räkning, kontoinsättning samt inlösen av Värdeavi.

Information om detta har gått ut via mail till alla våra ombud för Kassagirot samt till alla butiker som löser in Värdeavier. Tryckta prislistor avseende Kassagirots betaltjänster skickas ut i början på januari så att de finns på plats i butikerna när prisjusteringen träder i kraft den 8 januari. De nya priserna hittar ni på Kassagirots hemsida från och med den 8 januari.