Om penningtvätt

Penningtvätt innebär aktiviteter och transaktioner i syfte att få pengar från brottslig verksamhet att se ut som om de vore ärligt förvärvade. Penningtvätt bidrar till att dölja pengarnas ursprung, och försvårar därmed brottsbekämpning. De bakomliggande brott som utgör pengarnas faktiska ursprung, kan t.ex. vara skattebrott, rån, narkotikabrott, människosmuggling eller vapenbrott.

Lagstiftning

Alla finansiella företag måste ha rutiner för att säkerställa att verksamheten inte utnyttjas för penningtvätt. Enligt penningtvättslagen måste ClearOn identifiera varje kund innan en affärsförbindelse etableras och/eller en transaktion utförs. Vi måste även förstå syftet med kundens aktiviteter, samt få en bild av hur förbindelsen kommer att se ut framöver.

Hur du som kund påverkas

Innan du kan börja använda våra tjänster måste vi be dig styrka din identitet, med giltig ID-handling eller med e-legitimation. Vi måste också förstå ditt syfte med den önskade tjänsten eller transaktionen, och hur du kommer att använda våra tjänster.

Är du företagskund måste vi även ha kännedom om företagets verksamhet och ägarförhållanden.

Vid användandet av våra tjänster kan vi även komma att ställa några ytterligare frågor till dig om syftet med en transaktion och varifrån pengarna till transaktionen kommer. Vi är även skyldiga att ta reda på om du är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning (PEP).

 

Om finansiering av terrorism

Lagen mot penningtvätt omfattar även finansiering av terrorism. De åtgärder och kontroller som utförs för att förhindra penningtvätt, syftar även till att förhindra att finansiella företag och banker medverkar i finansiering av terrorism, t.ex. genom att utföra betalningar till mottagare som sysslar med sådan verksamhet.

För att ClearOn inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är det förbjudet för oss att genomföra transaktioner åt personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor. Vi är skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter. Vi ska också i övrigt försöka förhindra finansieringen av terrorism.​​​

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess och personuppgiftslagen.

 

 

Så hindrar du penningtvätt och terroristfinansiering 

Se våra animerade filmer nedan!

Penningöverföring – Bedrägeri

Motverka terrorfinansiering