Logga in som butik eller leverantör

KUPONGER

Från idé till utvärdering

Syfte och idé

Utgå från ditt specifika behov för dina produkter, det kan t.ex. vara att attrahera nya konsumenter, öka försäljningen till befintliga konsumenter, skapa prövoköp, öka synligheten, stötta nyhetslansering etc.  

 

Mål

Sätt mål för kampanjen så att du lätt kan analysera och utvärdera resultatet löpande och vid kampanjens slut. Ditt mål kan t.ex. vara antal inlösta kuponger per månad, andel inlösta kuponger per säljdistrikt eller per kedja. 

 

Planering & Genomförande

Bestäm hur kupongerna ska distribueras, t.ex. i pappersformat till butik, digitalt genom sms eller Facebook, eller genom utskick i fackpress. Läs mer om de olika möjligheterna nedan under rubriken "Kuponger och checkar - i butik, online eller utskick". 

Bestäm även kampanjens utformning och erbjudande till konsument; såsom rabattsats, köpkrav, eventuellt multiköp eller sambandsvaror etc. 

 

Utgå från syftet och idéen med kampanjen och förankra alltid med säljkåren i de fall då de kommer vara involverade i kampanjen. Ta gärna del av våra slutsatser i "Clear Insights" som ger en sammanfattad bild av påverksfaktorerna i butik. Med stöd av forskning har vi analyserat och genomfört mätningar av försäljningsdata och inlösen på hundratalet olika erbjudanden.

 

Löpande uppföljning

Under kampanjens gång kan du löpande få information om antalet inlösta kuponger, hur inlösen ser ut geografiskt, inlösen per butik och inlösen per kedjetillhörighet. Sätt delmål och följ upp tillsammans med andra inblandade, t.ex. säljkåren. Uppföljning bör göras vid minst två tillfällen under kampanjens genomförande. 

 

Utvärdering & analys

När kampanjen är genomförd är det viktigt att du utvärderar resultatet från de mål som du satte inledningsvis.

 

Beställ kupongkampanj här, eller läs mer under rubriken ”Skapa din egen kupongkampanj” nedan.

 

Skapa din egen kupongkampanj 

                       Kupong, kupongkampanj

För att kunna skapa en egen kupongkampanj behöver du vara registrerad användare hos ClearOn. Logga in här eller Anmäl ny användare här

 

1.  Du skickar in din kampanjbeställning till oss via www.clearon.se
2.  Vi skickar dig en faktura på den fasta startavgiften samt en saldopåfyllnadsbegäran.
3.  När saldopåfyllnadsbegäran är betald skickar vi en EAN-kod till dig (är du kund hos oss får du koden inom 24 timmar på vardagar, annars tar det normalt tre arbetsdagar.
4.  Du distribuerar dina kuponger med EAN-koden till utvalda butiker eller annan vald media (exempelvis som mobilkupong eller via dagspress), vid behov hjälper vi till.
5.  Kupongerna exponeras i butik, eller via vald media och används av konsument vid köpa av rabatterad vara.
6.  Kupongtransaktionerna registreras i clearingsystemetfrån butikskassan som kommunicerar med ClearOn i realtid.
7.  ClearOn ersätter handeln varje helgfri vardag för det nominella rabattvärdet samt butikernas hanteringsersättning.
8.  Vid kampanjens slut meddelar vi dig hur många kuponger som blivit inlösta samt rabatternas totalbelopp. Vi har dessutom flera uppföljningsverktyg som ger dig ytterligare information om kampanjernas utfall och andra värdefulla kunskaper du kan använda i dina framtida kupongkampanjer.