Logga in som butik eller leverantör

KUPONGER

Uppföljning och analys

ClearOn har kunskap från över 100,000 kampanjer. Vi ger dig gärna råd om hur du på bästa sätt utvärderar dina resultat. Tillsammans kan vi skapa värde genom att koppla samman ditt behov med vår erfarenhet av framgångsrika kampanjer. Engagera oss så tidigt som möjligt för att få ut maximalt av din kampanj.


InfoManager

Det finns många parametrar att utgå ifrån när du ska följa upp och utvärdera en kampanj. Med vårt analysverktyg InfoManager får du genom några klick tillgång till alla dina kampanjer inom handeln. InfoManager är en snabb webbtjänst som är öppen dygnet runt. Givetvis kan du alltid beställa enskilda rapporter för specifika kampanjer.


Nya siffror dagligen

Du kan dagligen följa hur kampanjen går i varje butik och kedja i respektive kategori. Via InfoManager kan du se rabattkostnaden ända ner på butiksnivå. Resultatet exporteras enkelt till företagets affärssystem eller presenteras i grafer.

"Kampanjsammanfattning"

Rapporten Kampanjsammanfattning visar med en lättöverskådlig bild hur din kampanj har gått.

 • Total inlösen och kostnader för producenten
 • Total inlösen per vecka
 • Total inlösen per block
 • Total inlösen, uppdelat på 8 geografiska områden.

Här kan du dessutom se hur inlösen ser ut i förhållande till antalet hushåll i regionen.

Kampanjsammanfattning

Överskådlig sammanfattning över dina kampanjer

Som produktchef lägger du mycket tid och pengar på att planera och genomföra kampanjer. Men hur mycket tid lägger du på att analysera och följa upp dem? Vi erbjuder en kampanjsammanfattning som ger dig en överskådlig bild över samtliga kampanjer inom en viss period. 

Välj aktuell period och följande information presenteras:

 • Kampanjnummer
 • Kampanjnamn
 • Varugrupp
 • Start och slutvecka för kampanjen
 • Rabattvalör
 • Upplaga
 • Inlösen
 • Media