Logga in som butik eller leverantör

BETALTJÄNSTER

Fler tjänster - högre lönsamhet!

Ju fler tjänster som säljs desto lönsammare blir det och säljer man dessutom fler gånger, då blir det ännu bättre. 

Goda rutiner ger resultat

                   

 

 

" - Tjänsterna ökar för varje år. Jag tror inte vi har sett slutet ännu. Vi märker en tydlig ökning både inom paket-utlämning och betaltjänster."

På Direkten Kronprinsen har handlaren Annette Borg hittat ett bra koncept för att lyckas i sin butik trots många anställda och ett stort tjänsteutbud. Ordning och reda samt bra kommunikation med personalen är nyckeln till framgång

Tjänsteutbudet är brett. Här finns allt från biluthyrning och biltvätt till tjänster
som Kassagirot. Med sina generösa öppettider har de många kunder, inte minst för Kassagirots tjänster.

Med ett så brett tjänsteutbud och så många anställda, gäller det att ha stenkoll på regelverk och instruktioner. Alla anställda måste gå igenom samtliga utbildningar och uppdateringar i tjänsteleverantörernas system. Därför har Annette infört tydliga rutiner för att hålla reda på vem som gått vilken utbildning och när det är dags för nästa. Även de som arbetat länge måste vidareutbilda sig och hålla sig à jour med regelverken.

Förutom bra koll på regler och kursutbud är det viktigt att vara konsekvent för att lyckas med tjänsteförsäljningen, menar Annette. Ha fasta rutiner för allt och avvik aldrig från dem. Ingen kund, oavsett hur välkänd han eller hon är, ska slippa att legitimera sig om tjänsten kräver det. 

– Visst kan det vara lite obekvämt ibland när någon kund tycker att vi är fyrkantiga. Men genom att vara konsekventa och aldrig avvika från reglerna så vet vi att det alltid blir rätt och slipper oroa oss.

Annette Borg Direkten Kronprinsen

MoneyGram storfavorit bland
Stockholm Turaffärs kunder

                                   

 

"- Vi har väldigt många kunder som tar emot MoneyGram-transaktioner här i butiken, men vi har även en hel del som vill skicka pengar utomlands. Det är en uppskattad tjänst."

 

Trenden är tydlig. Marknaden för penningöverföring växer. Allt fler vill skicka pengar till andra länder på ett tryggt, enkelt och snabbt sätt. Med cirka 350 ombud runt om i Sverige och en stadigt växande kundkrets har MoneyGram etablerat sig väl på den svenska marknaden sedan samarbetet med ClearOn inleddes i slutet av 2014.

Hos Stockholms Turaffär märks trenden tydligt och är en storfavorit bland tjänsterna som butiken erjuder via Kassagirot. 
– Vi har väldigt många kunder som tar emot MoneyGram-transaktioner här i
butiken, men vi har även en hel del som vill skicka pengar utomlands. Det är en uppskattad tjänst.

Janne påpekar att även för honom som handlare är det positivt att ha så
många som tar emot sina transaktioner i butiken, eftersom han då ”blir av med” kontanter och slipper bekymra sig om att gå till banken med dem, vilket spar honom både tid och pengar.

Jan Undin,MoneyGram,butik,Stockholms Turaffär

– Det handlar om att ge god service och få kunderna att må bra och känna sig välkomna helt enkelt. Då kommer de gärna tillbaka.

Jan Undin Stockholms Turaffär

Stöd till glesbygden

                   

" - Betaltjänster är oerhört viktiga nu när bankerna lägger ner. Om lands-bygden ska utvecklas måste den servicen finnas tillgänglig, säger Roger Ylinenpää på landsbygds-enheten vid Länsstyrelsen i Norrbottens län."

Föreningar och företag ska kunna sätta in sina dagskassor, människor ska kunna ta ut kontanter och betala räkningar. Då är en ombudslösning ett bra sätt att slippa åka tiotals mil för att göra dessa ärenden, fortsätter Roger, som har hjälpt flera handlare i sitt område med ekonomiskt stöd.

Att driva butik i glesbygden kan vara en utmaning. Samtidigt är dessa butiker oerhört viktiga för bygdens överlevnad. De är ortens servicepunkt dit kunder kommer för att göra allt från att betala räkningar och beställa resevaluta till att hämta paket eller köpa  apoteksvaror.

I slutet av 2015 fattade regeringen beslut om att dela ut 35 miljoner kronor per år som stöd till kommersiell service i glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta. Stödet är ett så kallat driftstöd. Det betyder att det kan användas lite friare än många andra företagsstöd. Det viktiga är att medlen gynnar butiken och den service som finns där.

Förutom det nya bidraget, som handlare kan söka via länsstyrelsen, har regeringen även fördelat 752 miljoner kronor, inom ramen för landsbygdsprogrammet, för att på olika sätt stödja butiker och drivmedelsstationer. 440 miljoner kronor finns avsatta för investeringsstöd till butiker och mackar. I slutet på 2017 ändrades detta anslag till xxx miljoner kronor per år. 


Att driva butik i glesbygden kan vara en utmaning. Samtidigt är dessa butiker oerhört viktiga för bygdens överlevnad. Få lite tips om hur du går tillväga för att söka stöd här.

- Det är nödvändigt för oss handlare i glesbygden att vi kan få stöd. Det handlar om kostnader som inte går att ta för vår del om vi ska betala själva. Utan stöden är det inte lönsamt att driva butik här.

Carin Oja Handlarn i Kainulasjärvi