Produktblad

Våra värdebärare; Rabattkupong, Produktcheck, Varucheck & Betalcheck

Interactive Engage

Interactive Kampanja

Interactive Smart Ad

Interactive Send a gift

Print services

Customer care

QR-kod

Föreläsningsserie –
Insikter om Sales promotion, handeln och shoppern

Här har vi samlat värdefulla insikter som ger ökad förståelse om Sales Promotion i allmänhet och kupongkampanjer i synnerhet. Vidare bjuder vi på insikter från handeln, om shoppern, digitala kampanjer och mycket mer. Filmerna är uppdelade i olika avsnitt, välj det du är intresserad av. Varje film är fristående från varandra och går att ses i vilken ordning som man själv önskar.

Insikterna är framtagna tillsammans med Retail Academics. Många av insikterna har presenterats på vårt årliga återkommande Clear Event. 

Här kan du se alla föreläsningar