Insikter om Sales Promotion, handeln och shoppern

Här har vi samlat värdefulla insikter som ger ökad förståelse om Sales Promotion i allmänhet och kupongkampanjer i synnerhet. Vidare bjuder vi på insikter från handeln, om shoppern, digitala kampanjer och mycket mer. 

För att du enkelt ska kunna ta till dig av våra insikter har vi samlat dem i olika format. Du kan antingen läsa dig till hur kuponganvänaren ser ut samt om kupongkampanjens hörnstenar. Detta och mycket mer kan du även se i film-fomat. Välj det som passar dig bäst.

Insikterna är framtagna tillsammans med Retail Academics. Många av insikterna har presenterats på vårt årliga återkommande Clear Event. 

Vi hoppas du får mycket glädje av våra insikter!

 

Föreläsningsserie i film-format

Filmerna som vi har spelat in är uppdelade i följande avsnitt:

  • Sales Promotion – en introduktion
  • Sanningens ögonblick – online vs instore
  • Kupongens hörnstenar & Kuponganvändaren
  • Butikens spelplan
  • Butikens förväntningar på säljaren
  • Digitalisering och digitala kuponger
  • Marknadsaktiviteter

 

Nedan kan du se en kort introduktion om Sales promotion.
För övriga filmer behöver du fylla i ett formulär, klicka på knappen nedan, så skickar vi en länk med filmerna till dig.

Sales promotion – en introduktion

Vad är huvudsyftet med Sales promotion? Vilken värdebärare passar bäst för nyhetslansering? Detta och mycket annat berättar vi om i denna introduktion till Sales promotion.

Clear Event

Varje år bjuder vi in till en inspirationsdag där vi delar med oss av kunskap, fördjupning och möjlighet att träffa kollegor i branschen.

Här kan du läsa mer om vårt senaste event från Berns i Stockholm och även ta del av presentationerna som hölls.

Se vad våra gäster tyckte om Clear Event!

Kuponganvändaren och kupongens hörnstenar.

Här har du även möjlighet att läsa dig till fördjupade kunskaper om kupongkampanjer och kuponganvändarna. 

Här följer en kort sammanfattning
Redan år 1880 togs första kupongen fram i USA och sedan dess har marknaden för kuponger vuxit och utvecklats till att bli ett av de mest etablerade verktygen för att driva försäljning ur butik. Kuponger i Sverige ligger i framkant genom ClearOns världsunika clearingsystem och ständiga research kring hur kuponger kan bli än mer effektiva. Kuponger och kupongkampanjer som säljverktyg är idag oerhört populära och relevanta vilket en ständig ökning de senaste åren vittnar om. Läs mer!

Kuponganvändaren
Kuponger som säljverktyg ger möjlighet att nå ut med erbjudanden på såväl bredden som djupet på marknaden. Men vilka är det som använder kuponger och under vilka omständigheter används de? Läs mer!

 

Vi har delat upp insikterna om kupongkampanjerna i fyra hörnstenar. Här kan du läsa en kort sammanfattning och därefter följer en fördjupning per avsnitt. 

Uppmärksamhet
För att ett erbjudande ska bli uppmärksammat är det viktigt att skapa kontrast. Det kan vi uppnå genom att påverka kupongens färg, form och storlek. Leder ökad uppmärksamhet mot kuponger till ökad inlösen och ökad försäljning av kupongartiklar. Läs mer!

Erbjudandet
Inom ”Tema Erbjudandet” undersöker vi kupongers påverkan utifrån olika sätt att presentera rabatter. Vi undersöker även påverkan utifrån kuponger med olika typer av faktiska rabatter. Varför använder vi ett visst rabattvärde på kupongen? Vad kan vi förvänta oss med ett högre köpkrav? Hur fungerar egentligen  multikuponger? Kan rabatten presenterad i procent vara en väg framåt? Läs mer!

Säljplatser
Inom Tema Säljplatser undersöker vi effekterna av att använda kuponger på andra sätt än den traditionella hyllkanten inom dagligvaruhandeln. Läs mer!

Superkupong
Inom Tema Superkuponger återvänder vi till själva utformningen av kupongen för att se hur vi kan kombinera färg, form och storlek och huruvida kombinationen faktiskt blir en Superkupong. Läs mer!