Tjänster som driver kunderna till butiken och försäljningen i butiken

ClearOn driver försäljning genom smarta kampanjer. Vårt fokus är att erbjuda tjänster som skapar mer värde i kassan och driva handel till och i butik. Det gör vi i nära samarbete med handeln, leverantörer och banker som är online med 4 500 butiker i vårt innovativa system.

ClearOn grundades 1968 av DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund) för att underlätta kuponghantering för handeln. Idag erbjuder ClearOn sömlösa clearingprocesser och leder utvecklingen av säljdrivande kampanjer och betaltjänster i handeln. Vi utvecklar och säljer innovativa kassasystem.

ClearOn är registrerat vid Finansinspektionen och står därmed under tillsyn att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

 

Smarta tjänster från ClearOn

 

Våra samarbetspartners

 

4 500 butiker är online med våra tjänster

Exempel på partnersamarbeten med tjänster