Värdeavier från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna

Med Värdeavi kan mottagaren betala i butik eller lösa in till kontanter

Vi får kontantutbetalningar från flera olika håll och av olika anledningar. Det kan till exempel vara ersättning för en försäkring, återbäring på skatten eller återbetalning vid avslut av ett abonnemang. Varje år sker utbetalningar i Sverige och de största utställarna är Bankgirot, PlusGirot och Swedbank/Sparbankerna.

Mottagarna har insett fördelarna med att lösa in sin avi i sin butik. Inlösen av Värdeavier i butik ger mottagaren möjlighet att antingen använda avin som betalning vid köp, antingen hela beloppet eller delbetala, eller få pengar i handen – i mån av tillgång på kontanter i butiken.

Vi erbjuder privatpersoner att lösa in Värdeavier i de flesta butiker som tillhör kedjor presenterade längre ned på sidan, i hela landet, veckans alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00

Instruktion för hur tjänsten fungerar, logga in här!

Generella villkor för mottagare av Värdeavi

  • Som mottagare av Värdeavi från Plusgirot, Bankgirot, Swedbank och Sparbankerna måste du alltid kunna uppvisa giltig svensk ID-handling.
  • Utbetalningsbeloppet kan vara begränsat till högst 2 000 kronor eller utifrån butikens tillgång på kontanter
  • Värdeavin kan användas som betalningsmedel.
  • Företag hänvisar vi till bank.
  • För föreningar hänvisar vi till bank.
  • Fullmaktsinnehavare och dödsbon hänvisas till respektive bankkontor.
  • Bud för privatpersoner skall kunna visa upp både sin egen och betalningsmottagarens legitimation. OBS! Värdeavi från Swedbank kan inte lösas in via bud.
  • Om datumet har passerat/gått ut eller om du som mottagaren har andra frågor som gäller din Värdeavi skall du kontakta avsändaren. Vem avsändaren är står i texten på brevet till Värdeavin. Om du inte vet vem avsändaren är kontakta den som ställt ut Värdeavin: PlusGirot tel: 0771-224488 eller Bankgirot tel: 08-7256000. Är din Värdeavi utskickad av Swedbank/Sparbanken behöver du uppsöka ditt närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor.
Prislista för inlösen av Värdeavi, gäller från och med 11 juni 2024

Kontoinsättning av Värdeavier för mottagaren via Swish på Pressbyrån och 7-Eleven

Nytt samarbete skapar enklare inlösen av Värdeavi från Plusgirot, Bankgirot, Swedbank och Sparbankerna med direkt kontoinsättning för mottagaren via Swish

ClearOn, en ledande aktör inom digitala betalningslösningar, meddelar idag sitt nya samarbete med Reitan Convenience Sverige (RCS), som möjliggör utbetalningar via Swish. Samarbetet kommer att innebära utökade möjligheter för privatpersoner för inlösen av Värdeavier i RCS butiker Pressbyrån och 7-Eleven. Via Swish kan beloppet sättas in direkt på mottagarens bankkonto. Detta banbrytande samarbete erbjuder flera fördelar för mottagarna av Värdeavi och öppnar upp för en mer sömlös betalningsupplevelse.

Inlösen av Värdeavi från Plusgirot, Bankgirot, Swedbank och Sparbankerna kan ske i någon av följande kedjor: