Vanliga frågor

Värdeavier
Varför har jag fått en Värdeavi

Ett företag har gjort en återbetalning eller utbetalning till dig. Kontakta utställaren, företaget som du fått pengarna från, för att få reda på varför de skickat dig Värdeavin. I Värdeavins följebrev står det vem som är utställaren.

Jag önskar få min Värdeavi utbetald via Swish, hur gör jag?

Besök närmaste Pressbyrån eller 7-Eleven butik och visa QR-koden som finns i din Swish app. Utbetalning via Swish gäller privatpersoner och är endast tillåtet att genomföra till mottagaren av Värdeavin. Du kan alltså inte swisha beloppet till någon annan.

Finns det någon beloppsgräns för utbetalning via Swish?

Beloppsgränsen för inlösen av Värdeavi och utbetalning via Swish är 15 000 konor.

Är det någon avgift vid utbetalning via Swish?

Ja en serviceavgift om 69 kronor utgår för tjänsten. Beloppet, exklusive avgift, kommer att utbetalas. Avgiftsfria Värdeavier kan förekomma, vilket i så fall framgår på Värdeavin.

Måste jag ha ett eget Swish konto för utbetalning?

Ja du måste ha att eget Swish konto anslutet till ditt personnummer och dig som mottagare av Värdeavin.

Vad gör jag om min Värdeavi har gått ut i datum

Kontakta utställaren, företaget som du fått pengarna från. I Värdeavins följebrev står det vem som är utställaren.

Var kan jag lösa in min Värdeavi

Via ClearOn kan du lösa in din Värdeavi i de flesta Dagligvarubutiker och Servicebutiker. Du hittar anslutna butiker här ”Hitta butik”.
Vid inlösen i butik kan utbetalningsbeloppet vara begränsat till högst 2000 kronor eller utifrån butikens tillgång på kontanter.

Min Värdeavi har ett högt belopp som inte kan utbetalas i butik, vad gör jag

Banken som ställt ut avin ansvarar för inlösen som inte kan ske i butik.
• Kontakta Nordea för Plusgirots Utbetalningskort/Värdeavi
• Kontakta Swedbank för Swedbanks Kontantavi/Värdeavi
• Kontakta Bankgirot för Bankgirots Värdeavi

Vad kostar det att lösa in en Värdeavi

Inlösen i butik kostar 69 kronor om inget annat framgår på Värdeavin.

Varför kostar det mig 69 kronor för att lösa in min Värdeavi

Detta är en serviceavgift som utgår för tjänsten. Avgiftsfria Värdeavier kan förekomma, vilket i så fall framgår på Värdeavin.

Vilka ID-handlingar är giltiga för inlösen av Värdeavi

• Körkort utfärdat av Vägverket och Transportstyrelsen
• Nationella ID-kort
• ID-kort från Skatteverket
• Svenskt pass
• SIS-märkta tjänstekort och ID-kort
OBS! Freja eID, ID-handling från Migrationsverket, utländska ID-handlingar och främlingspass är ej godkända.

Kan jag använda Värdeavin som betalning när jag handlar

Värdeavin kan användas som betalningsmedel. Du kan använda den som betalning för hela eller delar av köpet. Exklusive avgift.

Finns det någon åldersgräns för inlösen av Värdeavi

Kravet är att mottagaren av Värdeavin har ett giltigt svenskt ID och kan signera Värdeavin. Ingen åldersgräns finns.

Min Värdeavi är utställd till ett företag/förening, hur löser jag in den

Värdeavier utställda till företag eller förening inlöses endast hos utställande bank.

Finns det Värdeavier som inte går att lösa in i butik

Följande Värdeavier är inte tillåtna att lösa in i butik:
• Företagsavier
• Dödsbon
• Personer med fullmakt
• Avier utan streckkoder
• Minderåriga utan legitimation
• Utländsk ID-handling
• Avier utställda till målsman
• Personer med skyddad identitet
• Personer som ej kan signera (disable to sign)

I samtliga ovanstående fall hänvisas kunden till utställande bankkontor eller utställaren, dvs företaget som du fått pengarna från.

Kan man gå som bud och lösa in en Värdeavi

För Plusgirots Utbetalningskort/Värdeavi och Bankgirots Värdeavi kan man gå som bud och lösa in Värdeavin. För Swedbanks Kontantavi /Värdeavi kan bud inte lösa in Värdeavin utan hänvisas till Swedbanks kontor.

Min Värdeavi har gått sönder och streckkoderna är ej läsbara, vad gör jag

Gör en reklamation hos utställaren, företaget som du fått pengarna från. I Värdeavins följebrev står det vem som är utställaren.

Det står två mottagare på Värdeavin, vad gör vi

Båda mottagarna måste signera utbetalningskortet på baksidan och legitimera sig. Värdeavin hanteras på samma sätt som om det hade varit ett bud (gäller PlusGirot och Bankgirot) som hämtar ut pengarna. Swedbank/Sparbankernas Värdeavier saknar budförfarande.

 

Hur löser jag in en Värdeavi som saknar streckkoder

Vänd dig till ett bankkontor för hjälp med inlösen. Värdeavier som saknar streckkoder går inte att lösa in i butik, utan kan endast lösas in hos utställande bankkontor.