Vanliga frågor

Allmänt
Ansökan onlineclearing
Kuponger & Övriga Värdebärare
Värdeavier
Saknad avräkningsnota

Kontakta vår kundsupport på med information om vilken/vilka avräkningsnotor som saknas samt Butiks-ID. Butikens ID finns att tillgå uppe till vänster på butikens avräkningsnota under ”Avser butik:”.  Redovisningsbyråer ska först kontakta aktuell butik som i sin tur får kontakta oss.

Beställning av marknadsföringsmaterial och redovisningskort för Värdeavier

Logga inwww.clearon.se med Butiks-ID samt pinkod. Dessa uppgifter finns att tillgå på butikens avräkningsnota uppe till vänster under ”Avser butik:” samt ”Pinkod:”

Butikens inloggningsuppgifter till www.clearon.se saknas

Dessa uppgifter finns att tillgå på butikens avräkningsnota uppe till vänster under ”Avser butik:” samt ”Pinkod:”. Om butiken saknar tillgång till avräkningsnotorna, kontakta vår kundsupport med information om vilken butik det gäller.

Vad innebär onlineclearing?

Hantering och redovisning av kuponger och andra värdebärare sker elektroniskt mellan butikens kassasystem och ClearOn. Kassan kommunicerar med ClearOn i realtid och kontrollerar varje värdebärare vid inlösentillfället.

I vilka kassasystem finns onlineclearing tjänsten implementerad?
 • Conille
 • Extenda
 • Lindbak
 • Logica
 • NuTid
 • Polygon
 • Visma
 • Wave

 

Hur kan en butik ansluta sig till onlineclearing tjänsten?

Om butiken har något av de kassasystem där onlineclearingen finns implementerad görs anmälan på clearon.se under ”Logga in”/”Butik”/”Ny butik” eller klicka HÄR. ClearOn kontaktar butikens kassasystemleverantör och planerar ett aktiveringsdatum. Ett avtal signeras elektroniskt.

Butikens kassasystemleverantör finns inte med under Anmälan

Kontakta butikens kassasystemleverantör för att se om det finns möjlighet att implementera onlineclearing tjänsten i deras kassasystem.

Hur betalas ersättningen för inlösta värdebärare ut?

Ersättning för inlösta värdebärare betalas ut till det Plus- eller Bankgiro som registrerades vid anmälan. Utbetalning sker vardagen efter inlösendatum.

Kunden har med sig en kod som ska avse en mobil kupong

Dessa ska ni inte lösa in. För att kunden ska kunna ta del av erbjudandet behöver denne uppvisa koden direkt i mobilen. Sms:et innehåller även en länk där kassabiträdet ska kontrollera erbjudandet som koden ska gälla för.

Kunden kommer in och vill betala med ett ”pantkvitto”/betalcheck från ClearOn

Pantkvitton kan användas som betalmedel vid köp av valfria produkter, undantag kan gälla för tobak, spel, pant, alkohol och läkemedel. Det löses in i kassan i samband med kundens köp och kasseras därefter. Observera att kunden behöver handla för hela beloppet.

Kunden kommer in och vill betala med ”Sverigechecken”

Sverigechecken är ett presentkort som kunden kan använda som betalmedel vid köp av valfria produkter, undantag kan gälla för tobak, spel, pant, alkohol och läkemedel. Presentkortet löses in i kassan i samband med kundens köp och kasseras därefter.

Kupongen fungerar inte i kassan

Anledningen till att en värdebärare inte fungerar i kassan kan variera. Innan ni kontaktar ClearOns support ska ni kontrollera följande:

 • att varan som kunden avser att köpa omfattas av kupongens erbjudande
 • att kunden avser att köpa rätt antal varor
 • kupongens giltighetstid
 • att det inte finns en intern rabatt kopplad till varan
 • att varan kostar över värdebärarens värde
 • att det inte finns rabattbefriade varor på kvittot (tobak, spel, pant, alkohol)
 • att produkten finns på kvittot

Stämmer ovan punkter kan ni prova att slå kupongens streckkod/koder manuellt eller att lösa in kupongen i en annan kassa. När ni kontrollerat och säkerställt ovanstående – hantera ärendet med kunden. Kontakta sedan vår kundsupport, ange kupongens EAN kod, produkt EAN kod, eventuell felkod från kassan, samt bifoga en bild på kupongens fram- respektive baksida. Observera att ovanstående inte omfattar Värdeavier, utan endast kuponger.

Hur makuleras en MoneyGram transaktion?

Se manual ”Stoppa – Makulera Kundorder i Kassagirot” i ”Manual MoneyGram” som finns under menyrad MoneyGram i Kassagirot.

Kunden vill ändra namn på mottagaren för MoneyGram

Det är endast tillåtet att ändra ett stavfel. Behöver hela namnet ändras måste transaktionen makuleras och göras om med rätta uppgifter. Information om hur en namnändring görs finns under avsnitt ”Ändra Namn” i ”Manual MoneyGram” som finns under menyrad MoneyGram i Kassagirot.

Felmeddelandet ”transaktion misslyckas” kommer upp efter attestering av en transaktion för MoneyGram

Orsakerna kan vara flera. Kontakta vår kundsupport via mail alternativt på telefonnummer 020-31 54 86 om det inträffar en vardag mellan 9:00 – 17:00.

Giltigheten på Värdeavin har passerat

Be kunden kontakta företaget denne fått avin från (utställaren) för att få mer information.

Värdeavin är trasig/streckkoderna är ej intakta

Be kunden göra en reklamation hos avsändaren (utställaren) av Värdeavin.

Vad är den övre beloppsgränsen för utbetalning av en Värdeavi?

Inlösen av Värdeavier sker i mån av tillgång på kontanter i butiken. Högsta belopp för inlösen är 99 999 SEK. Högre belopp hänvisas till utställande bankkontor. OBS! Säkerställ att berörd personal är informerad om vilken beloppsgräns som finns i er butik.

Det står två personer som mottagare på Värdeavin

Båda personerna måste skriva på utbetalningskortet på baksidan och legitimationerna för båda måste visas upp. Värdeavin hanteras på samma sätt som om det hade varit ett bud (gäller PlusGirot och Bankgirot) som hämtar ut pengarna. Swedbank/Sparbankernas Värdeavier saknar budförfarande.

Värdeavin saknar streckkoder

Hänvisa kunden till ett bankkontor för hjälp med inlösen. Värdeavier som saknar streckkoder går inte att lösa in i butik, utan kan endast lösas in hos utställande bankkontor.

Värdeavier som butik INTE har möjlighet att lösa in
 • Företagsavier (Se specifik fråga om Företagsavier)
 • Dödsbon
 • Personer med fullmakt
 • Avier utan streckkoder
 • Minderåriga utan legitimation
 • Utländsk ID-handling
 • Avier utställda till målsman
 • Personer med skyddad identitet
 • Personer som ej kan signera (disable to sign)

  I samtliga ovanstående fall hänvisas kunden till utställande bankkontor eller avsändaren (utställaren)

Kunden har med sig en Värdeavi utställd till ett företag/förening

Företagsavier inlöses endast hos ombud för Kassagirot samt utställande bankkontor. Undantag: Om inte företagsavin är adresserad till en person och personnamnet står före företagsnamn på rad 1 och företagsnamnet på rad 2, då är inlösen hos en onlinebutik möjlig. Om däremot företagsnamn står först, då skall butiken inte godkänna utbetalning eftersom det är Företaget som är mottagare av pengarna.

ID handlingar som är godkända som legitimation vid inlösen av en Värdeavi
 • Körkort utfärdat av Vägverket och transportstyrelsen
 • Nationella ID kort
 • ID kort från skatteverket
 • Svenskt pass
 • SIS-märkta tjänstekort och ID-kort

Obs! ID-handling från migrationsverket, utländska ID handlingar och främlingspass är ej godkända.

Kunden har handlat för hela Värdeavins belopp, måste denne då betala avgiften på 49 kr?

Avgiften på 49 kr är en serviceavgift för inlösen och tas alltid ut, oavsett om kunden handlar för hela eller delar av beloppet eller tar ut hela beloppet i kontanter.

Kassan drar inte av någon avgift när Värdeavin lösts in

En del Värdeavier är avgiftsfria för kunden då avsändaren valt att stå för avgiften. Det framgår på avin.

Kassan säger sig inte ha någon kontakt med ClearOn/Kuponginlösen

Inlösen av Värdeavier måste ske i Online läge dvs. att kassan är uppkopplad mot oss. Om kassan saknar kontakt kan ni testa att starta om den eller att registrera den i en annan av butikens kassor. Skulle Värdeavin fortfarande inte gå att lösa in pga. kassan saknar kontakt får ni be kunden att återkomma vid ett senare tillfälle eller hänvisa till ett annat ombud. Lämna aldrig tillbaka en Värdeavi som dragits i kassan utan att först ha kontrollerat på clearon.se att den inte blivit inlöst. Kontrollera Värdevin på www.clearon.se under Kontrollera Värdebärare.

Ett felmeddelande dyker upp i kassan vid inlösen av en Värdeavi

Kontrollera följande:

 • Kontrollera att värdeavin inte redan är inlöst på clearon.se under Kontollera värdebärare
 • Att giltighetstiden för Värdeavin inte passerat
 • Prova lösa in Värdeavin i en annan kassa
 • Testa knappa in kod 1 och kod 2
 • Om felkoden är ”Medges ej” och Värdeavin inte är inlöst, lämna tillbaka Värdeavin till kunden med hänvisning till avsändaren (utställaren)

OBS! Lämna aldrig tillbaka en Värdeavi som dragits i kassan utan att först ha kontrollerat på clearon.se att den inte blivit inlöst, oavsett vad felmeddelandet indikerar.

Butiken har signerat Värdeavin, men den nekades inlösen i kassan

Kontrollera först och främst på www.clearon.se under Kontrollera värdebärare att Värdeavin inte redan är inlöst. Har Värdeavin inte blivit inlöst är det ingen fara att lämna tillbaka Värdeavin till kunden, som i sin tur kan vända sig till ett annat ombud för inlösen. Enligt rutin ska dock en Värdeavi signeras av kassörskan som sista steg vid inlösen d.v.s. när kassan bekräftat att Värdeavin lösts in.

Butiken har tagit emot en Värdeavi med ett högre belopp än vad kassan/butiken tillåter

Kontrollera först och främst på www.clearon.se under Kontrollera värdebärare att Värdeavin inte redan är inlöst. Om Värdeavin är inlöst i er butik behöver ni kontakta vår Kundsupport för att lämna en incidentrapport. Er butik behöver därefter lösa utbetalningen mot kunden, då det inte går att dra tillbaka en inlöst Värdeavi.

Kundens namn på utbetalningskortet stämmer inte överens med legitimationen

Kunden kan inte  hämta ut pengarna. Be kunden kontakta avsändaren (utställaren).

Webbutbildning för Värdeavier

Till er hjälp har vi tagit fram en webbutbildning som beskriver vad det innebär att vara ombud för Värdeavier. Den beskriver hanteringen i kassan och efterföljande rutiner. Alla som på ett eller annat sätt blir berörd av Värdeavier i butiken skall gå denna utbildning. För att nå utbildningen går ni in på www.clearon.se och loggar in med Butiks-ID samt PIN-kod.

Beställning av marknadsföringsmaterial och redovisningskort för Värdeavier

Logga in på www.clearon.se med Butiks-ID samt PIN-kod. Uppgifterna finns i välkomstmailet.