Logga in som butik eller leverantör

BETALTJÄNSTER

Värdeavi

Kunder erhåller kontantutbetalningar från flera olika håll och av olika orsaker.  
Det kan vara fråga om ersättning på en försäkring, återbäring på skatten eller återbetalning vid avslut av abonnemang. Varje år produceras drygt 5 miljoner utbetalningar i Sverige och de största utställarna är Bankgirot, PlusGirot och Swedbank/Sparbankerna. Mottagarna har insett fördelarna med att  lösa in sin
avi i sin butik. Inlösen av Värdeavier i butik ger kunden möjlighet att antingen använda avin som betalning vid köp eller få pengar i handen i mån av tillgång på kontanter i butiken. Har du Kassagirots system i butiken kan du även ta emot inlösen av Värdeavier från företag samt erbjuda kunden att sätta in pengarna på valfritt svenskt bankkonto.