9 november, 2021

ICA Sverige och ClearOn fördjupar samarbetet

ICA Sverige har valt att förlänga och utveckla sitt samarbete med ClearOn och parterna tecknar nu ett nytt samarbetsavtal. Här berättar Johnny Lönnberg, försäljningsdirektör på ClearOn, vad det nya avtalet innebär för såväl leverantörer som handlare.

Hej Johnny Lönnberg, hur ser du på ert nya samarbetsavtal med ICA Sverige?

– Vi på ClearOn är jätteglada att vi har fått möjlighet att förstärka och förlänga samarbetet med ICA Sverige, som är en av våra absolut viktigaste partners inom svensk handel med sina drygt 1 300 butiker. Det gör oss både glada och stolta att våra produkter och tjänster är relevanta för en av marknadens största aktörer och att ICA ser positivt på att utveckla vårt samarbete under en lång tid framöver.

 

Tidigare var ICA Banken ClearOns avtalspartner men i och med det nya avtalet tar ICA Sverige över den rollen. Vad innebär det?

– Det betyder att vi nu kommer närmare ICAs kärnaffär och hjärta – dagligvaruhandeln. Det är en framgångsfaktor för att vi ska kunna utveckla affären och vår relation ytterligare framöver och gemensamt med ICA kunna utveckla våra tjänster för att möta framtidens behov.

 

Vilka fördelar ger det nya samarbetet leverantörer?

– För kampanjköpande leverantörer och varumärken betyder detta att de får ökad kvalitet och en ännu säkrare produkt när de genomför sina kupongkampanjer i och med att ICA nu får tillgång till en modernare IT-plattform.

 

Och vilka är fördelarna för handlare?

– Det förlängda avtalet innebär att ICA nu får del av vår utvecklade och uppdaterade plattform som bland annat är bättre anpassad för till exempel shop express- och självutcheckningskassor. Det förenklar förstås processen att lösa in kuponger för handlare. Det blir också ökad säkerhet kring hanteringen och inlösen av kuponger i och med att ICA nu får tillgång till en mer modern IT-plattform. Dessutom förenklas bakomliggande processer som är kopplade till redovisning, vilket gör det enklare för handlaren även i detta led.

Text: Karin Cedronius
Publiceringsdag: 2021-11-10