24 augusti, 2021

Romansbedrägerierna ökar – så kan du hjälpa till att stoppa dem

 

Romansbedrägerier slår hårt mot dem som drabbas. Men bedrägerierna är inte bara tragiska för de utsatta. De är även en del av en större organiserad brottslighet. Som ombud för Kassagirot spelar du en viktig roll i att sätta stopp för dessa bedrägerier.

Att inleda en kärleksrelation där syftet är att lura personen på pengar är brottsligt och kallas romansbedrägeri. Detta drabbar både kvinnor och män i alla åldersgrupper och har ökat rejält det senaste året.

– Under 2020 ökade romansbedrägerierna med 12 procent och under första kvartalet 2021 ökade de med över 60 procent jämfört med samma period förra året. Bedragarna tar nästan alltid kontakt via en digital plattform, som Facebook, Instagram eller en dejtingsajt, säger Lotta Mauritzon, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter.

Genomgående är att de får sina offer att snabbt känna förtroende för dem

Sitter i callcenters

Bedragarna sitter i stora callcenters runtom i världen där de tar kontakt med sina offer och lurar dem att de har en relation. Relationen blir snabbt förtrolig och ofta har bedragaren och offret kontakt flera gånger per dag.

– Genomgående är att de får sina offer att snabbt känna förtroende för dem och att de bekräftar saker som de skriver. Den lurade personen blir på så vis dubbelt bedragen – på både sina pengar och sina känslor, säger Lotta Mauritzon.

Relationen pågår ett tag och så småningom kommer första frågan om att låna pengar.

– Skälen kan vara allt från att bedragaren behöver pengar till sin familj, läkarvård eller flygbiljetter. Ofta är det bråttom och i början är beloppen lägre, men så fort en betalning är gjord dyker det upp fler utgifter och ytterligare behov av pengar.

Lotta Mauritzon, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter.

Var på alerten som ombud

Som ombud för Kassagirot är risken stor att stöta på personer som blivit lurade av bedragare och som vill skicka pengar till andra länder med hjälp av MoneyGram. Då gäller det att dels vara på alerten för att upptäcka att det handlar om ett bedrägeri, dels kunna förmedla detta till sin kund.

– Det är inte ovanligt att de som blivit lurade inte vill inse det och att de blir irriterade när de får frågor om hur de känner personen de ska skicka pengar till, varför de ska göra det och så vidare. De kan till och med bli arga, men då gäller det att stå på sig och ändå neka, säger Lotta Mauritzon.

 

Varför är det så viktigt att stoppa de här transaktionerna?

– Det handlar om att stoppa organiserad brottslighet. Den här typen av penningöverföring är ofta första ledet i organiserad penningtvätt och pengarna som skickas går direkt in i brottslig verksamhet.

 

Vad ska jag som ombud leta efter för varningssignaler?

– Om kunderna inte kan svara ordentligt på hur de känner personen som ska få pengarna, om de aldrig har träffat personen i verkligheten eller om svaren är osammanhängande. Det finns även vissa högriskländer som man ska vara extra uppmärksam på om någon vill skicka pengar till.

 

Kundens ålder kan också vara en varningssignal. Visserligen drabbar romansbedrägerier personer i alla åldrar och alla kön, men det är en övervikt på äldre och kvinnor i statistiken – något som i och för sig kan ha att göra med att de är mer benägna att anmäla brottet än män, berättar Lotta Mauritzon.

 

Stå på dig och neka misstänkta transaktioner

Josefine Ottosson är Compliance Manager på ClearOn. Hon har några goda råd om hur du som ombud ska tänka och agera om kunden blir arg eller inte vill lyssna på dig.

– Det gäller att stå på sig och neka transaktionen, att förklara varför du inte kan genomföra den. Om kunden ändå inte vill lyssna så kan du alltid skylla på ClearOn och säga att vi inte tillåter en transaktion om hen inte kan svara på dina frågor. Dessutom ska du som ombud alltid anmäla misstänkta transaktioner till oss, både sådana som du stoppat och de som eventuellt gjorts.

Text: Karin Cedronius
Foto: Minna Ridderstolpe, Polismyndigheten

Publiceringsdag: 2021-08-25

Så ska du som ombud agera

 

  • Fråga alltid hur personen känner den som ska ta emot pengarna, om de har träffats i verkligheten och vad pengarna ska användas till. Ställ följdfrågor och var uppmärksam på varningssignaler.
  • Om svaren låter inövade, osammanhängande eller om kunden inte vill svara alls på dina frågor ska du neka transaktionen.
  • Den som blir lurad vill sällan inse det, oavsett hur övertygande dina argument är. Om kunden inte lyssnar på dig är det viktigt att du står på dig och nekar transaktionen ändå.
  • Om du misstänker att kunden håller på att bli bedragen ska du alltid neka transaktionen. Om det inte är möjligt att låta bli att genomföra transaktionen, för att du till exempel upplever kunden som hotfull, får transaktionen dock genomföras. En sådan transaktion ska däremot rapporteras till ClearOn direkt. Anmäl alltid misstänkta transaktioner till ClearOn, oavsett om de har genomförts eller inte.
  • Om kunden blir upprörd över dina frågor eller för att du nekar transaktionen kan du alltid hänvisa till ClearOns regelverk eller be kunden ringa till ClearOns kundsupport.