23 mars, 2021

Svängigt coronaår för kedjorna inom Servicehandeln – så tacklar de pandemins effekter

Stort uppsving för handlare i glesbygden och på mindre orter, men desto tuffare tider för gränshandeln och centralt belägna butiker. Så såg coronaeffekterna ut i början av pandemin. Ett år senare visar samtliga kedjor en markant försäljningsökning totalt, mycket tack vare ökad kundlojalitet mot närbutikerna.

 

Christoffer Granberg, retailansvarig på Menigo

Allt som allt kan vi ändå se en ökad försäljning hos våra butiker med cirka 10 procent.

Hej Christoffer Granberg! Du är retailansvarig på Menigo med cirka 240 butiker i hela landet – allt från livsmedelsbutikerna Nära Dej till Times butiker och kiosker. Hur har corona påverkat er och era butiker?
– Det har varit en mix. Livsmedelsbutikerna på mindre orter har gynnats enormt, i vissa fall har försäljningen gått upp med så mycket som 30 procent. För våra butiker i centrala lägen har det däremot gått betydligt sämre. De har påverkats stort av att personal och elever på företag och skolor i närheten började jobba hemifrån. Men allt som allt kan vi ändå se en ökad försäljning hos våra butiker med cirka 10 procent.

Hur mötte ni upp mot de förändringar som blev i och med corona?
– Sortimentet breddades på många håll och öppettiderna ökade så att tillgängligheten i butikerna blev ännu bättre.

Vilka lärdomar har ni dragit som ni kan ha med er framåt?
– Vi har lärt oss hur fort allt kan gå och hur snabbt vi därför måste kunna ställa om. Nu har vi en helt annan beredskap än tidigare, framför allt kopplat till varuflödet där vi har effektiviserat våra processer internt och vet hur vi ska hantera såväl hastigt ökad som minskad efterfrågan. Sen har vi arbetat fram snabba lösningar för att underlätta för kunder som drabbas extra hårt, som att slopa miljöavgiften för de mest utsatta.

Vad ser ni mest fram emot när pandemin är över?
– Att få träffa våra kunder igen och kunna hjälpa dem på plats. Teamsmöten i all ära, men det går inte att jämföra med verkliga möten!

Anders Huss, vd på Emab

Vi har lärt oss att vara snabbfotade och direkt kunna styra om agendan när kriser uppstår.

Hej Anders Huss! Du är vd på Emab. Er kedja omfattar 330 Gulf trafikbutiker och Frendo-butiker runtom i landet, framför allt i mindre och mellanstora städer och i glesbygden. Hur har corona påverkat er och era butiker?
– I början av pandemin drabbades gränshandeln mot Norge och våra butiker utmed vägarna till fjällen hårt. Men redan till försommaren, när många sökte sig till dessa områden, vände det. Alltsedan dess har det bara gått uppåt både för dessa butiker och för den majoritet av alla våra butiker som tack vare ökat hemarbete gynnades stort redan från början.

Hur mötte ni upp mot de förändringar som blev i och med corona?
– Vi la väldigt stora resurser på att ta fram instruktioner och material som vi distribuerade till butikerna; allt från plexiglasskivor och avståndsmarkeringar till beräkningsunderlag för hur många kunder som fick vistas i butiken samtidigt.

Vilka lärdomar har ni dragit som ni kan ha med er framåt?
– Att vara snabbfotade och direkt kunna styra om agendan när kriser uppstår. Här har vi lärt oss hur värdefullt det är att ha beredskap för flera olika scenarier: om det går väldigt dåligt, om vi inte påverkas alls eller om försäljningen plötsligt ökar kraftigt.

Vad ser ni mest fram emot när pandemin är över?
– Vi längtar efter att få träffa våra handlare igen och fortsätta staka ut riktningen för framtiden.

 

 

Madelene Sundström, konceptansvarig för Matöppet inom Bergendahls

Butikskunderna fyller i dag hela sin kasse i butiken på ett helt annat sätt än tidigare.

Hej Madelene Sundström! Du är konceptansvarig för Matöppet inom Bergendahls. I er kedja ingår cirka 50 livsmedelsbutiker utspridda på mindre orter i södra och mellersta Sverige. Hur har corona påverkat er och era butiker?
Mycket bra! Försäljningen har gått upp med över 10 procent. Butikskunderna fyller i dag hela sin kasse i butiken på ett helt annat sätt än tidigare då de köpte det mesta på stormarknaden och sedan bara kompletteringshandlade på Matöppet.

Hur mötte ni upp mot de förändringar som blev i och med corona?
– Butikerna var extremt snabba med att ställa om utifrån de krav som kom från både myndigheter och kunder. Det har handlat om allt från att utöka sortimentet och öppettiderna, med särskilda tider för riskgrupper, till att hjälpa till med plockning av varor och hemkörning. Ända från början har det funnits mycket stor lyhördhet hos handlarna inför kundernas behov och vi har alla tillsammans jobbat hårt med kreativa lösningar utifrån lagkraven. Ett exempel har varit att anpassa antalet kundkorgar till tillåtna antalet personer i butiken.

Vilka lärdomar har ni dragit som ni kan ha med er framåt?
– Hur viktigt det är att vara lyhörd för kundernas behov och att kunna bemöta kunderna på ett flexibelt sätt.

Vad ser ni mest fram emot när pandemin är över?
– Att bibehålla de nya kunder vi har fått och fortsätta utveckla våra erbjudanden till dem. Vi vill även fortsätta visa våra kunder att man faktiskt kan handla allt på sin lokala ort.

Text: Eva-Lotta Sigurdh

Publiceringsdag: 2021-03-24