28 september, 2021

Kontanterna kvar hos de flesta handlare

Hela 94 procent av dagligvarubutikerna fortsätter att ta emot kontanter och majoriteten av dem planerar att göra så ett bra tag. Det visar en färsk undersökning från Svensk Handel.

Trots att allt fler väljer att betala med kort eller andra digitala betalmedel är intresset för kontanter fortsatt mycket stort. Och det är framför allt handlarna i dagligvarubutikerna runt om i landet som fortfarande erbjuder detta betalalternativ och därigenom tar ett stort och viktigt samhällsansvar, säger Bengt Nilervall, expert på betalfrågor på Svensk Handel:

– Det finns fortfarande många grupper i samhället som av olika skäl har svårt att kliva på det digitala och enligt den bild som förmedlas av medierna verkar ju kontanterna mer eller mindre ha försvunnit. Som väl är stämmer det alltså inte, konstaterar han lättat i en kommentar till branschorganisationens årliga undersökning av hur handlare inom både dagligvaru- och sällanköpshandeln ser på betalningar generellt.

94 procent fortsätter att ta emot kontanter

Det är nu tredje året i rad som Svensk Handel gör den här undersökningen. Trenden visar att antalet handlare som erbjuder kontanter i dag och även tänker fortsätta med det en lång tid framöver håller sig på en stadigt hög nivå. Särskilt bland dagligvaruhandlarna, där årets undersökning visar att hela 94 procent fortsätter att ta emot kontanter (jämfört med 96 procent förra året) och 64 procent att de nog kommer att fortsätta med det för alltid.

Dessa siffror kan jämföras med en större kartläggning som gjordes av Svensk Handel 2017, innan dessa årliga undersökningar infördes – där förutspåddes att kontanterna skulle vara i princip helt borta 2023.

Acceptansen av kontanter är alltså väldigt hög där ute och det gäller såväl i storstäderna som på mindre orter och i glesbygden

Acceptansen av kontanter är alltså väldigt hög där ute och det gäller såväl i storstäderna som på mindre orter och i glesbygden, sammanfattar Bengt Nilervall och återkommer till hur viktigt detta är för särskilt utsatta grupper, som många äldre, vissa personer med funktionshinder, nyanlända och barn, som trots vår alltmer digitala värld kan fortsätta ta del av samhället, tack vare handlarna.

 

Kontanterna möjliggör olika tjänster

Bengt Nilervall framhåller att det inte bara handlar om att kunna betala för varor i butikerna. Kontanterna gör det också möjligt för alla kunder att kunna fortsätta ta del av en mängd olika tjänster, som att betala räkningar och kunna skicka och ta emot paket även om man står utanför det digitala.

ClearOns produktchef Stefan Edin instämmer:

– Det betyder oerhört mycket att våra handlare och ombud runt om i landet tar det här samhällsansvaret genom att ge samtliga kunder samma goda service, vare sig de betalar digitalt eller med kontanter.

En annan viktig aspekt är säkerheten, understryker både Bengt Nilervall och Stefan Edin. Så länge det inte finns felfria kontantlösa betallösningar fyller kontanterna en viktig funktion även i det avseendet. Det blev vi varse inte minst vid cyberattacken mot Coop i somras, påminner Bengt Nilervall.

– Än har vi ingen välfungerande plan B, så till dess behövs kontanterna. Sommarens attack förde dock det goda med sig att det kickade i gång diskussionen om backup rejält.

 

Säkerheten en viktig aspekt

Han framhåller att Svensk Handel jobbar hårt med säkerhetsfrågan, vilket innefattar allt från upphämtning av kontanter till att driva på utvecklingen mot alternativa digitala betalsätt som fungerar för alla. Angående säkerheten – men även kostnaderna – för handlarna själva anser han att staten behöver ta ett större ansvar för att kontanthanteringen ska fungera i hela landet, nu när bankerna inte finns kvar som aktörer längre.

Såväl handlarnas fortsatta kontantservice som det faktum att det i dag saknas bra backupalternativ om det händer något bidrar alltså sammantaget till att kontanterna kommer att spela en viktig roll i samhället även framöver, menar Bengt Nilervall. Men inte hur länge som helst.

– Vi såg en tydlig trend under corona att gruppen äldre började gå från kontanter till digitala betalningar. Det tror jag kommer att fortsätta. Kontanterna kommer nog inte att försvinna helt, men hoppar vi fram tio år i tiden så finns det nog inte så många kontanter kvar.

Text: Eva-Lotta Sigurdh
Publiceringsdag: 2021-09-29