4 juli, 2023

Detta är ett blogginlägg från vår samarbetspartner Qualifio. Texten är direkt översatt från engelska.

 

Gamification – varför det är så viktigt för marknadsföring

Gamification är ett begrepp som har använts inom marknadsföring sedan 2010-talet. Det är ett av de modeord som det slängs runt med, men vet du vad det betyder och hur det tillämpas i marknadsföring?

Konceptet gamification har utvecklats avsevärt de senaste åren, särskilt inom sektorer där det tidigare inte var förväntat att kunna användas, till exempel inom utbildning, hälsa och säkerhet.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på hur gamification-principer tillämpas i marknadsföring. Varför? Jo nuförtiden anammar konsument-varumärken alltmer nya och innovativa metoder för att sticka ut från konkurrenterna och för att samla in förstaparts- och nollpartsdata från sina shoppers och följare. Och av alla dessa metoder är gamification definitivt det roligaste sättet att göra det på!

Vad är gamification?

Hubspot definierar gamification inom marknadsföring som:

The process of turning any process into a game.

Gamification är fortfarande ett relativt ungt koncept och bygger på interaktioner kring människa-maskin-relationen där användargränssnitten stiliseras för att göra dem mer engagerande och motiverande. Gamification är inspirerat av spelelement men används för ickespels-ändamål, vilket betyder att det handlar om överföring av spelmekanik till andra områden, det vill säga marknadsföring i vårt fall.

Definition
Forskare har ännu inte kommit överens om en definitiv definition av gamification. Ändå sticker den av S. Deterding ut:

The use of game elements and game design techniques in a non-game context.

Låt oss ta en närmare titt på vart och ett av elementen i den definitionen:

Spelelement är föremål från spelet som spelare kan interagera med, såsom avatarer, nivåer, rangordningar etc.

Speldesigntekniker definierar hur dessa spelelement fungerar och interagerar tillsammans, inom spelets regler och struktur, med målet att motivera spelare.
Icke-spelkontext hänvisar till det affärssammanhang där gamification-metoden tillämpas.

 

Varför använda gamification?

I sin definition säger Petkov att ”gamification försöker påverka användarbeteende genom speldesign-element”. Detta innebär att tekniken fokuserar på de känslomässiga, motiverande och övertygande delarna av en interaktion.

Gamification syftar till att öka användarens engagemang och motivation. Så vad kan varumärken förvänta sig när de använder denna teknik?

Both games and gamification can lead to high levels of learner engagement and motivation.
Karl Kapp

Om den tillämpas effektivt och väl kan gamification leda till att konsumenter utför uppgifter som de inte skulle ha gjort annars. Men för att det ska hända måste varumärkets produkter och tjänster visas som njutbara. Hur? Att visa produkter på ett gamifierat och visuellt sätt har visat sig ge bättre övergripande konsumentnöjdhet och engagemang.

De fyra reglerna för att uppfattas som ett spel

En viktig skillnad måste göras mellan spel och spel. När det gäller gamification är det helt klart termen ”spel” som används och innebär att bestämda mål är inblandade.

För att ett spel ska vara ett spel måste följande fyra regler följas:

En match måste ha fördefinierade slutmål för spelarna.

Ett spel måste ha en uppsättning gränser som avgör hur spelare agerar under spelet och som tar hänsyn till eventuella begränsningar och regler.

Under ett spel bör spelare anta en lusory attityd, vilket innebär att de accepterar ett spels godtyckliga regler för att underlätta den resulterande upplevelsen.
Alla spelare måste spela spelet frivilligt.

Specifika slutmål

En gamifierad upplevelse kan bara kallas gamification om specifika slutmål har fastställts och tydligt anges.

Så, med ett fördefinierat slutmål, har gamification en mening och ett syfte för konsumenterna, och detta kommer att motivera dem. Utan en solid ram bakom alla handlingar har de ingen anledning att fortsätta eller återgå till spelet.

Pågen Repeat it! Kampanjen är ett utmärkt exempel! Varför?

  • Det fördefinierade målet är att vinna en rad fina priser (högtalare, sprängstolar, …).
  • Gränserna och reglerna anges i de allmänna villkoren.
  • Spelaren måste acceptera dessa allmänna villkor.
  • Om de inte gör det, deltar de inte i prisdragningen i slutet av spelet.

Så som du kan se är alla fyra reglerna uppfyllda, vilket gör detta till den perfekta spelupplevelsen!

Intresserad av vårt ”Repeat it!”-format? Det är ett av våra avancerade format och är tillgängligt som ett tillägg till din Qualifio-licens.

Text: Felicity Still, Qualifio
Publiceringsdag: 2023-07-04