Vikten av att marknadsföra din digitala kampanj med
QR-kod och SoMe-annonsering

Se till att så många som möjligt hittar din digitala kampanj.

SÄKERSTÄLL ATT DIN QR-KOD SYNS!

3 viktiga saker att tänka på:
• Storlek – gör QR-koden så stor som möjligt
• Placering – gärna i ögonhöjd
• Säkra distributionen

SKAPA INTERAKTION MED SOME
Genom att annonsera i social medier når ni ut till både existerande och potentiella kunder.

3 viktiga saker att tänka på vid SoMe-annonsering
• Målgruppsanpassa – nå önskad målgrupp med riktad annonsering och relevant innehåll
• Välj rätt kanal för respektive målgrupp
• Tydlig call-to-action