Print services –
kvalitetssäkrat kupongtryck!

Konkurrenskraftigt pris och hög kvalitet – enkelt och smidigt!
Som en del i processen erbjuder vi tryck av dina rabattkuponger, produkt- och varucheckar samt
andra svarstalonger som kan användas vid pengar-tillbaka-kampanjer, tävlingar och liknande
aktiviteter.

Vi hanterar årligen miljontals värdebärare av olika slag.

Vi ansvarar för hela processen och kvalitetssäkrar ditt kupongtryck, både med och utan unika säkerhetskoder. Produktionen av våra produkter sker under optimala förhållanden för både människa och miljö. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna och trycker kuponger och talonger för hela dagligvaru- och servicehandeln. Vår idé är att samla och trycka så många kuponger som möjligt, vilket ger samordnings- och stordriftsfördelar för oss vilket innebär stora prisfördelar för dig.

Fördelar Print

services

 

• Kvalitetssäkring – minskad manuell hantering
• Tidsbesparing – beställning direkt i ClearOn Kundportal
• Högre kvalitet på resultat och analys i Kundportalen.
• Kostnadseffektivt – ClearOn erbjuder marknadens bästa
pris för tryck av kuponger

Så här fungerar Print services

I ClearOn Kundportal kan du kostnadsberäkna och beställa standardtryck. Formattyper liksom led- och leveranstider hittar du när du gör din beställning i Kundportalen. Självfallet ordnar vi också omtryck av befintliga kampanjer och eventuella speciallösningar som du kan vilja ha, såsom speciella krav på papper, format etc. Beskriv dina önskemål och gör en prisförfrågan för ditt specialtryck HÄR! När du skapar kampanjer i ClearOn Kundportal, fyller du enkelt i uppgifterna för tryck av kuponger så tar vi sedan hand om det. Distribution sker dit du önskar, till en eller flera adresser enligt distributionslista. Distribution till privatperson levereras till ombud. Tryckinformation

Blockas: Välj om kupongerna ska blockas och limmas om 25 eller 50 styck alternativt endast beskäras.

Format: Välj mellan storlekarna: 120×65 mm, 65×120 mm eller 105×148 mm. På talonger 105×148 mm ska den del som avser rabattkupongen vara avskiljbar med perforering.

Perforering: Behövs endast om rabattkupongen ska avskiljas från en större talong.

Papper: Blockade och limmade kuponger trycks på 115 g bestruket papper medan kuponger som endast ska beskäras trycks på 150 g bestruket papper.

Hålas: Hål i kupong för upphängning.

Utseende: Enkelsidigt tryck = tryck på en sida (4+0). Dubbelsidigt tryck = tryck på två sidor (4+1 eller 4+4)

Specifikation utformning av kupongoriginal

Obligatorisk information för alla värdebärare:

 • Bild/information om kampanjerbjudandet
 • Text: Till butik: Inlöses av ClearOn AB
 • Kupongens slutdatum

 

Rekommenderad text för rabattkuponger:
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Obligatorisk text för varucheckar och betalcheckar:
Hela kupongens värde måste nyttjas vid ett köptillfälle.

Obligatorisk text för kuponger med kvittobegränsning:
Gäller endast en gång per hushåll.

EAN-kod

 • EAN-kod placeras till vänster, då den ska scannas först i följd i kassan
 • Ljus bakgrund ger bäst resultat
 • Koden ska skapas i formatet EAN13 och bör vara minst 35×20 mm

 

Tryck av kupong med unik säkerhetskod
Om kupongen ska tryckas med unik säkerhetskod behöver det på originalet finnas en tom ruta där säkerhetskoden ska placeras. Rutan ska vara placerad på motsatt sida av EAN13-koden och bör vara minst 35×20 mm. Säkerhetskoden skapas av ClearOns produktionspartner som Interleaved 2of5 och placeras på kupongen i samband med trycket.

Exempel på placering av EAN-kod och unik säkerhetskod

Specifikation tryckfärdigt original

 • Tryckfilen ska sparas som CMYK
 • Skärmärken samt utfall på minst 3 mm ska finnas med
 • Inga texter eller objekt inom 3 mm från skärkant
 • Kupongens framsida ska ligga som sida 1 i den tryckfärdiga PDF-filen
 • Bilder ska vara lägst 150 dpi
 • Om kupongen ska hålas, lämna yta för hål på 7 mm diameter med placering 5 mm räknat från överkant (centrerat), man får inte göra en egen hålmarkering

Tänk på

Utfall: 3 mm
Marginaler: 3 mm
Färgprofil: CMYK, Fogra51
Tryckoriginal: PDF med skärmärken. Se till att det inte ligger någon viktig information eller logotyp där hålet hamnar.

Skräddarsydda kuponger

här lägger vi in text

Grafisk formgivning

Här lägger Thomas in text och bild

Övriga trycksaker

här lägger vi in text från Pipeline

Saknar du konto till ClearOn Kundportal eller behöver du hjälp eller önskar personlig kontakt så är du alltid välkommen att kontakta oss via tel. 08-58834059 eller via mail: hello@clearon.se
Har du feedback om tjänsten får du gärna höra av dig på samma mailadress.