Värdeavier från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna

Med Värdeavi kan kunden betala i butik eller lösa in till kontanter

Kunder får kontantutbetalningar från flera olika håll och av olika anledningar. Det kan till exempel vara ersättning för en försäkring, återbäring på skatten eller återbetalning vid avslut av ett abonnemang. Varje år produceras drygt 4 miljoner utbetalningar i Sverige och de största utställarna är Bankgirot, PlusGirot och Swedbank/Sparbankerna.

Kunderna har insett fördelarna med att lösa in sin avi i sin butik. Inlösen av Värdeavier i butik ger kunden möjlighet att antingen använda avin som betalning vid köp, antingen hela beloppet eller delbetala, eller få pengar i handen – i mån av tillgång på kontanter i butiken.

Vi erbjuder privatpersoner att lösa in Värdeavier i de flesta butiker som tillhör kedjor presenterade längre ned på sidan, i hela landet, veckans alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00

Instruktion för hur tjänsten fungerar, logga in här!

Generella villkor 

  • Som kund måste du alltid kunna uppvisa giltig svensk ID-handling.
  • Utbetalningsbeloppet kan vara begränsat till högst 2 000 kronor eller utifrån butikens tillgång på kontanter
  • Värdeavin kan användas som betalningsmedel.
  • Företag hänvisar vi till bank.
  • För föreningar hänvisar vi till bank.
  • Fullmaktsinnehavare och dödsbon hänvisas till respektive bankkontor.
  • Bud för privatpersoner skall kunna visa upp både sin egen och betalningsmottagarens legitimation. OBS! Värdeavi från Swedbank kan inte lösas in via bud.
  • Om datumet har passerat/gått ut eller om du har andra frågor som gäller din Värdeavi skall du kontakta utställaren. Vem utställaren är står i texten på brevet till Värdeavin. Om du inte vet vem utställaren är kontakta den som ställt ut Värdeavin: PlusGirot tel: 0771-224488 eller Bankgirot tel: 08-7256000. Är din Värdeavi utskickad av Swedbank/Sparbanken behöver du uppsöka ditt närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor.

Inlösen kan ske i någon av följande kedjor: