Information om inlösen av Swedbanks Värdeavi
kopplad till elstödet

• För frågor gällande utbetalat belopp, kontakta din elnätsleverantör.

• Vid inlösen i butik måste du som kund kunna uppvisa giltig svensk ID-handling.

• Vid inlösen i butik gäller utbetalning i mån av butikens tillgång på kontanter.
Utbetalningsbeloppet kan även vara begränsat utifrån butikens utbetalningsgräns.

• Värdeavi på ett belopp som inte kan utbetalas i butik hänvisas till Swedbank.

• Värdeavin kan helt eller delvis användas som betalningsmedel i butik ansluten till ClearOn.

• Värdeavier utställda till företag/föreningar inlöses endast hos Swedbank.

• Fullmaktsinnehavare och dödsbon hänvisas till Swedbank.

• Kostnaden för inlösen i butik är 69 kronor.

• Swedbanks Kontantavi /Värdeavi kan inte lösas in via bud utan hänvisas till Swedbanks kontor.

Om datumet har passerat/gått ut eller om du har andra frågor som gäller din Värdeavi ska du kontakta utställaren av Värdeavin. Vem utställaren är står i texten på brevet till Värdeavin. Har du inte kvar brevet behöver du uppsöka ditt närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor.

Värdeavier från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna

Med Värdeavi kan mottagaren betala i butik eller lösa in till kontanter

Vi får kontantutbetalningar från flera olika håll och av olika anledningar. Det kan till exempel vara ersättning för en försäkring, återbäring på skatten eller återbetalning vid avslut av ett abonnemang. Varje år sker utbetalningar i Sverige och de största utställarna är Bankgirot, PlusGirot och Swedbank/Sparbankerna.

Mottagarna har insett fördelarna med att lösa in sin avi i sin butik. Inlösen av Värdeavier i butik ger mottagaren möjlighet att antingen använda avin som betalning vid köp, antingen hela beloppet eller delbetala, eller få pengar i handen – i mån av tillgång på kontanter i butiken.

Vi erbjuder privatpersoner att lösa in Värdeavier i de flesta butiker som tillhör kedjor presenterade längre ned på sidan, i hela landet, veckans alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00

Instruktion för hur tjänsten fungerar, logga in här!

Generella villkor för mottagare av Värdeavi

  • Som mottagare av Värdeavi måste du alltid kunna uppvisa giltig svensk ID-handling.
  • Utbetalningsbeloppet kan vara begränsat till högst 2 000 kronor eller utifrån butikens tillgång på kontanter
  • Värdeavin kan användas som betalningsmedel.
  • Företag hänvisar vi till bank.
  • För föreningar hänvisar vi till bank.
  • Fullmaktsinnehavare och dödsbon hänvisas till respektive bankkontor.
  • Bud för privatpersoner skall kunna visa upp både sin egen och betalningsmottagarens legitimation. OBS! Värdeavi från Swedbank kan inte lösas in via bud.
  • Om datumet har passerat/gått ut eller om du som mottagaren har andra frågor som gäller din Värdeavi skall du kontakta avsändaren. Vem avsändaren är står i texten på brevet till Värdeavin. Om du inte vet vem avsändaren är kontakta den som ställt ut Värdeavin: PlusGirot tel: 0771-224488 eller Bankgirot tel: 08-7256000. Är din Värdeavi utskickad av Swedbank/Sparbanken behöver du uppsöka ditt närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor.

Inlösen kan ske i någon av följande kedjor: