4 september, 2023

Allmänna villkor Print services

För tryck via ClearOn gäller Allmänna Leveransvillkor enligt ALG 20, om inget annat anges nedan.

Gällande returer, rättning av felaktiga tryckoriginal eller motsvarande felaktigheter orsakade av kund, bekostas detta av beställande kund och faktureras som en ytterligare kostnad. Kostnaden baseras på respektive transportörs prislista samt ClearOns hanteringskostnad.
ClearOn ansvarar inte för fel vid transporter om kunden angivit fel uppgifter vid beställning. Eventuella returer på grund av att beställning inte tagits emot av slutkund faktureras kunden både hanterings- samt fraktkostnad.

Om tryckoriginal inte inkommer inom angiven tid, förbehåller sig ClearOn rätten att flytta fram produktionen av tryckoriginalet till nästkommande period för tryck.

Avbruten order från kunden kan komma att föranleda en kostnad, och ClearOn debiterar kunden per påbörjad timme (1250 kronor/timme) för arbetet

Information om behandling av personuppgifter, läs här.