ClearOns visselblåsartjänst

Vi på ClearOn strävar efter att driva en långsiktigt och hållbar verksamhet. Vi är därför måna om att oegentligheter som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För oss är det mycket viktigt att information om eventuella missförhållanden kommer fram. Som komplement till vårt öppna företagsklimat har vi därför valt att implementera en visselblåsartjänst. Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en kanal där oegentligheter ska kunna anmälas utan att uppgiftslämnaren känner rädsla för att bli avslöjad eller få repressalier. Den som vill använda tjänsten kan välja att vara anonym.