9 december, 2020

Populärt att panta på avstånd

Pantintresset ökar stadigt och coronapandemin har gjort att allt fler vill panta utomhus. Returpack AB:s lösning storpantautomaten Pantamera Express, som bland annat utvecklats i samarbete ClearOn, gör succé runtom i landet. En av de stora vinnarna är butikerna.

Det har nu gått fyra år sedan Returpack AB lanserade sina nya automater Pantamera Express på ett antal återvinningsstationer runtom i landet. Utmärkande för dem är just placeringen utomhus och att de kan ta emot större mängder returer än automaterna i butik och att konsumenterna kan hälla ner returmärkta burkar och PET-flaskor osorterat och allt på en gång, i stället för att mata automaten med en förpackning i taget. Med andra ord smidigt, enkelt – och coronasäkert.

 

”Sedan coronapandemin har pantningen
verkligen skjutit i höjden”

 

-Vi har sett en ökad panttrend generellt på senare år, men sedan coronapandemin har pantningen verkligen skjutit i höjden och då särskilt i dessa automater, säger Carita Classon, produktchef på Returpack AB (på bilden ovan).

-Under hela 2019 pantades det för 60 miljoner kronor i Pantamera Express, hittills i år (fram till november) är vi redan uppe i 75 miljoner i insamlade förpackningar!

Initiativet till Pantamera Express föddes ur behovet av ett komplement till den service som redan fanns i butikerna.

– Vi började fundera över detta när vi märkte att det fanns ganska mycket pantburkar i den vanliga metallåtervinningen, vilket vi förstod berodde på att många upplevde att det var för besvärligt att panta stora volymer i de befintliga automaterna.

Det här var för fyra år sedan. Och med facit i hand har det alltså visat sig vara en mycket lyckad satsning. I dag finns 54 Pantamera Expressautomater utplacerade på återvinningsstationer i sammanlagt 47 av landets kommuner och planen är att köpa 10 till under 2021, berättar Carita Classon, som också framhåller att såväl snabbheten som driftsäkerheten i automaterna hela tiden utvecklas.

En ytterligare bidragande orsak till framgången med Pantamera Express är att inte bara själva pantningen av stora volymer är enkel och säker utan även betallösningen. Det är här som ClearOn kommer in i bilden. Den som pantar får som ett av tre alternativ till betalning en värdecheck som kan lösas in i vilken av ClearOns 4 000 anslutna butiker som helst – något som visat sig vara så populärt att närmare 70 procent av alla som pantar väljer detta alternativ:

 

”Det här är mycket positivt för handlarna, eftersom det
driver trafik till butikerna”

 

– Det här är mycket positivt för handlarna, eftersom det driver trafik till butikerna när kunderna kommer och löser in sina checkar, säger ClearOns produktchef Pierre Gewerth, som även ser bekvämlighetsfaktorn som en stor fördel:

– Handlarna slipper momentet att ta hand om hanteringen av dessa stora pantvolymer. De får så att säga bara grädden på moset i och med inlösen av checkarna, framhåller han nöjt.

Och det är inga småpengar. Inlösen bara fram till november i år motsvarar hela 62 miljoner kronor i konsumtion för handlarna!

När det gäller säkerheten – såväl vid pantningen som vid inlösen av checkarna – så betonar både Carita Classon och Pierre Gewerth att den är extremt hög:

Returpack valde tidigt bort möjligheten att pantsumman betalas ut i kontanter, som Carita Classon förklarar – och Pierre Gewerth fyller i:

– Varje kvitto som skrivs ut är unikt och när man väl löst in det är det förbrukat.

 

Text: Eva-Lotta Sigurdh

Publiceringsdag: 2020-12-17

Fakta om Pantamera Express

 

– Unika kvittot löses in i anslutna butiker till ClearOn.

– Konsumenten måste handla för hela värdet på pantkvittot.

– I dag finns 54 Pantamera Expressautomater utplacerade på återvinningsstationer i sammanlagt 47 av landets kommuner.

– Under hela 2019 pantades det för 60 miljoner kronor i Pantamera Express.