19 november, 2020

Obemannade kassor = framtiden för servicehandeln

Wave checkout

Att kunderna själva betalar sina varor i en obemannad kassa är vardag inom dagligvaruhandeln sedan länge. Nu har trenden kommit även till servicehandeln. Fördelarna är många: det frigör tid för kassapersonalen, ökar butikens lönsamhet och möter kundernas önskemål om att slippa stå i kö för att betala.    

Efterfrågan på obemannade kassor har vuxit lavinartat på senare år och har nu även nått servicehandeln, med flera större kedjor som Circle K och Pressbyrån i bräschen.
– Det har hänt mycket bara i år och jag tror att trenden kommer att fortsätta växa snabbt nu, säger Bengt Hedlund, vd för branschorganisationen Convenience Stores Sweden.

Förutom digitaliseringen som sker i hela vårt samhälle, även inom handeln, har coronapandemin haft en avgörande roll för att intresset för obemannade kassor ökar, menar han.
– Pandemin har dragit i gång detta. Människor har blivit oroliga och rädda och vill inte stå i kö. Med obemannade kassor behöver man inte möta människor på nära håll på samma sätt.

Många fördelar för butiken

Han ser flera stora fördelar med obemannade kassor för servicehandelns butiker. Förutom att det avlastar kassapersonalen kan det även öka lönsamheten. För när kunderna själva får göra jobbet köper de mer, enligt flera undersökningar. Det gäller allt från att plocka varor och självskanna till att betala själv i en obemannad kassa.
– Steget att ångra ett köp vid kassan när man själv måste gå tillbaka med varan är mycket större än att bara lägga ifrån sig den hos kassapersonalen, säger Bengt Hedlund.

Det finns alltså mycket psykologi i det hela. Sedan innebär obemannade kassor förstås också besparingsmöjligheter i och med att det inte behövs lika mycket kassapersonal.
– Men här ser jag kanske inte den direkta lönsamheten som den stora fördelen utan snarare de nya möjligheter som det ger för butiksägare att frigöra sin personal till annat, vilket ger lönsamhet på sikt.

Unga kunder efterfrågar obemannat

Möjligheten att själv styra sin köpprocess är här för att stanna, menar Bengt Hedlund. Speciellt unga kunder, som ju är framtidens kundgrupp, är vana vid att själva skanna sina varor och vill kunna göra det även när de handlar i servicehandeln.

– Så den stora frågan för en butiksägare som vill hänga med i utvecklingen är att se till att personalen vågar lämna kassan och inta nya roller som ökar värdet för kunden. Ett exempel kan vara att bjuda in en travkusk till spelbutiken inför någon stor tävling, spånar han.

Många fördelar alltså, men finns det några utmaningar med obemannade kassor i servicehandeln?

– Nej, egentligen inte. Visst är det en initial kostnad som kan vara tuff, särskilt för små butiker, men jag är övertygad om att man tar igen det på sikt, avslutar Bengt Hedlund.

 

Text: Eva-Lotta Sigurdh

Publiceringsdag 2020-11-26

 

Faktaruta:


Wave Checkout

Wave kassasystem hänger självklart med på tåget med obemannade kassor. Nya Wave Checkout, som pilottestas i butik under hösten, är redo för full lansering under nästa år.

– Vi vill bli ännu bättre för våra kunder och nu är tiden inne att ta nästa steg, säger Waves affärsområdeschef Mikael Blom, som särskilt framhåller användarvänligheten i den nya kassan:

– Wave Checkout tar med sig alla fördelar från befintliga Wave POS, som just hur lätt den är att använda.