20 oktober, 2020

Penningtvätt förödande för hela samhället

Penningtvätt

När kriminella använder pengar de tjänat olagligt minskar skatteintäkterna. Det innebär mindre pengar till viktiga samhällsfunktioner som skola, vård och infrastruktur. Därför är det helt avgörande att Kassagirots ombud anmäler misstänkta transaktioner – varje gång.

Cirka 130 miljarder kronor. Så mycket pengar tvättas varje år i det svenska finansiella systemet enligt rapporten ”Penningtvätt – en nationell riskbedömning”. När pengar från kriminell verksamhet tvättas för att få det att se ut som om de tjänats in på laglig väg går det ut över samhället på många sätt.

Pia Bergman är expert på ekonomisk brottslighet vid Skatteverket. Hon menar att det kan få flera allvarliga följder om vi inte minskar möjligheterna att tvätta pengar.
– När kriminella använder pengar från brottsliga aktiviteter, som narkotikahandel, svartjobb, ekonomiska brott och liknande, för att investera i lagliga verksamheter riskerar de företag som följer lagen och betalar sina skatter att konkurreras ut. Skatteintäkterna minskar, samtidigt som de kriminella får större makt, säger hon.

Mindre pengar till viktiga samhällsfunktioner

Mindre skatteintäkter till staten betyder mindre pengar till viktiga samhällsfunktioner – allt från vård, skola och omsorg till infrastruktur och rättsväsende drabbas. Staten och det offentliga försvagas när det inte kommer in tillräckligt med skattemedel för att finansiera de verksamheter som alla som bor i Sverige har nytta av. Det i sin tur riskerar att minska förtroendet för myndigheterna.
Samtidigt kan kriminella få ett större inflytande genom den position som de olagliga pengarna ger dem i samhället. Det skapar förutsättningar för ökad korruption, vilket också minskar förtroendet för stat och myndigheter och tron på landets lagar. Risken finns att vi går in i en negativ spiral som till slut hotar hela vårt demokratiska system.

 

”Vi som arbetar för att stoppa penningtvätten måste alltid hålla oss uppdaterade kring metoderna som används.”

 

Även terrornätverk använder samma metoder för att finansiera sin verksamhet, något som hotar samhället på ett mer direkt sätt. I båda fallen är det vanligt att dela upp överföringar i flera mindre summor för att undvika uppmärksamhet från dem som övervakar penningflöden. Det är ju svårare att upptäcka många mindre summor än en stor. Därför är det viktigt för alla som hanterar transaktioner att vara vaksamma.
– De kriminella nätverken och terrornätverken utnyttjar många olika sätt för att hålla sig under radarn. När man följer pengarna ser man att de aldrig skickas direkt mellan sändare och mottagare, utan går via flera olika aktörer. Vi som arbetar för att stoppa penningtvätten måste alltid hålla oss uppdaterade kring metoderna som används, säger Pia Bergman.

Nätverk för att motverka penningtvätt

Skatteverket har tagit initiativ till ett penningtvättnätverk för alla aktörer som kan hjälpa till i arbetet mot penningtvätt. ClearOn är en av medlemmarna.
– Alla i nätverket delar med sig av vad de ser och sprider det vidare i sina egna organisationer. Det är ett sätt att hålla koll på nya bedrägerier och metoder som kriminella utvecklar. Ibland är det svårt att veta vad som egentligen ligger bakom sådant man upptäcker. Därför är det bra att kunna diskutera med varandra. Ju mer vi alla kan, desto bättre.

 

”Det är bättre att anmäla en gång för mycket än för lite. Jag tycker att man ska lita på sin magkänsla.”

 

Pia Bergman lyfter fram att också Kassagirots ombud spelar en viktig roll. Det gäller att vara vaksam, kunna granska transaktioner kritiskt och våga ställa frågor.
– Sen ska man komma ihåg att det inte alltid syns på utsidan eller märks på beteendet att någon är inblandad i brottslig verksamhet. Personer som vill tvätta pengar kan se ut som vem som helst och vara hur trevliga som helst. Det gäller att skilja på person och sak. Misstänker man en transaktion ska man anmäla det, eftersom just den informationen kan vara en avgörande pusselbit som gör att det går att stoppa de kriminella. I förlängningen bidrar det till att stötta hela samhällssystemet.

– När man gör en sådan anmälan är det inget som den anmälda får reda på. Därför är det bättre att anmäla en gång för mycket än för lite. Jag tycker att man ska lita på sin magkänsla. Är det något konstigt med en transaktion ska man rapportera den, helt enkelt.

Ombuden står i första linjen

Som ombud bör man också försöka lära sig så mycket som möjligt om penningtvätt och hur man upptäcker det, till att börja med genom ClearOns utbildningar. Ju mer man kan, desto lättare blir det att veta vad som är rimligt.
– Våra ombud står i första linjen i arbetet mot penningtvätt. Deras rapportering är ett viktigt bidrag i samhällets ansträngningar för att stoppa organiserad brottslighet och terrorism, säger Camilla Lindström, Compliance Manager på ClearOn.

 

Text: Björn Raunio

Publiceringsdag 2020-11-05