12 januari, 2021

Nyheter i Plusgirot = möjligheter för ombuden

Nu förtydligar Nordea för sina kunder att de kan lösa in Plusgiroavier i ClearOn-anslutna butiker. För ombuden betyder det en möjlighet att tjäna mer när fler vill lösa in sina avier hos dem.

 

För att förenkla inlösen för de kunder som i dag får sin lön eller pension via utbetalningskort har Nordea beslutat att anpassa utbetalningskortet till samma utseende som Plusgirots utbetalningskort/Värdeavi.

– Samtidigt har vi även uppdaterat informationen i följebrevet, där vi på ett tydligare sätt hänvisar kunderna till ClearOns ombud och Kassagirot för inlösen, säger Tomas Jonsson, produktägare på Nordea.

Drygt hälften av alla de utbetalningar som ställs ut varje år löses redan i dag in i butik, mycket tack vare tillgängligheten och smidigheten det innebär att både kunna ta ut och betala med pengarna på avin. När nu Nordea förtydligar för sina kunder att den här inlösenkanalen finns lär det bli ännu fler som vill lösa in sin avi i butik.

– Vi kommer troligen att få se en ökad tillströmning av kunder till våra inlösande butiker och Kassagirot-ombud i och med detta. Det är en bra chans för ombuden att tjäna mer, både på själva transaktionen och på den merförsäljning som inlösen ofta innebär då kunden använder pengarna för att handla, säger Stefan Edin, produktchef på ClearOn.

Förutom Plusgiroavier med lägre belopp skickas det även varje månad ut ett stort antal löneutbetalningar via Nordea. Dessa avier har ofta ett mycket högre belopp än snittet för Värdeavier, som ligger på 800 kronor (och där 90 procent av avierna har betydligt lägre belopp än så). Många som tidigare har hämtat ut sin lön på bankkontoret kommer nu att söka sig till ClearOns butiksombud i stället.

– Det skapar möjligheter för de ombud som hanterar högre belopp än snittet, men också för Kassagirots ombud, som kan sätta in pengarna direkt på kundens konto, mot en avgift, säger Stefan Edin på ClearOn.

 

SÅ HÄR FÖRBEREDER DU DIG BÄST PÅ KUNDTILLSTRÖMNINGEN:

 

  • Skylta upp i butiken så att kunderna ser att de kan lösa in sina avier hos er.
  • Var beredd på att svara på frågor om tjänsten.
  • Var lyhörd när du talar med de nya kunderna och berätta hur man gör för att lösa in avier via Kassagirot.

 

Text: Karin Cedronius

Publiceringsdag 2020-09-30

.