20 oktober, 2020

Så säkrar du att inlösen blir rätt

Värdeavi

Som inlösande butik och Kassagirot-ombud erbjuder du en viktig tjänst till kunder som vill lösa in Värdeavier. Men glöm inte att alltid ställa rätt frågor och noggrant kontrollera både kunden och avin. Och kom ihåg att vissa avier alltid måste lösas in på banken.

 

Att erbjuda sina kunder inlösen av Värdeavier är en värdefull och uppskattad tjänst. Det är enkelt och smidigt för privatpersoner att gå till sin närmaste butik för att få ut pengarna.

– Tjänsten ger dessutom en möjlighet för ombuden att öka sin merförsäljning eftersom många kunder väljer att handla för summan de får ut på avin, säger Stefan Edin, produktchef på ClearOn.

 

Andra regler för dödsbon

Men det finns några tillfällen då varken Kassagirots ombud eller inlösande butiker får lösa in avin. Det är först och främst när den är utställd till ett dödsbo.

– Då ska du alltid hänvisa kunden till banken, utan undantag. Det gäller både Kassagirots ombud och inlösande butiker, säger Stefan Edin.

 

Inlösande butiker får inte heller lösa in avier som är utställda till företag eller avier med fullmaktsinnehavare. Dessa ska också alltid hänvisas till närmaste bankkontor.

– Kassagirots ombud får däremot lösa in Värdeavier som är utställda till ett företag, under förutsättning att det är företagets firmatecknare som löser in den och att denne kan legitimera sig som firmatecknare, fortsätter Stefan Edin.

 

Noggrann kontroll A och O

För alla som löser in Värdeavier gäller det att alltid vara mycket noggrann i kontrollen av både kunden och avin.

– Det handlar dels om att kontrollera själva Värdeavin, så att inga uppgifter på den är ändrade. Men även om att kontrollera kundens id-handling, namnteckning och ålder, liksom att betalningsmottagaren och inlösaren är samma person. I de fall då avin kan lösas in av bud måste man komma ihåg att kontrollera både mottagarens och budets id-handling, säger Stefan Edin och tillägger att det även är viktigt att vara vaksam på misstänkt beteende hos kunden.

 

I den utbildning som alla inlösande butiker och Kassagirot-ombud ska gå ingår en lathund med sju steg, för att komma ihåg alla steg i kontrollprocessen. Läs mer om de sju stegen här.. Slutligen vill Stefan Edin komma med en uppmaning till alla som löser in Värdeavier i sina butiker.

– Tänk på att alltid hålla din personal uppdaterad och se till att nya medarbetare går kursen som krävs för att kunna hantera inlösen av Värdeavier.

 

Beställ enkelt

Saknar du något material? Beställ enkelt på www.clearon.se där du loggar in med ClearOns butiksnummer och pinkod. Har du frågor kring inlösen eller saknar pinkod, kontakta oss på kundsupport@clearon.se eller 020-31 54 86.

 

 

Detta ska du alltid kontrollera innan du löser in Värdeavin:

 

  • att streckkoder finns. Saknas streckkoder är inlösen ej möjlig.
  • att säkerhetstryck finns genom kontroll i UV-lampan om butiken har en sån.
  • att beloppet eller andra uppgifter inte har ändrats och att Värdeavin inte bär spår av annan manipulation.
  • att namnteckningen (kvittensen) på Värdeavins baksida stämmer mot legitimationen.
  • att betalningsmottagarens identitet och identitetshandling är äkta enligt ”De sju stegen.
  • att namnet på legitimationen är samma som betalningsmottagarens.
  • att ID-typ är korrekt ifylld av kunden.
  • att personnummer är ifyllt och stämmer med ID-handlingen (betalningsmottagarens och i förekommande fall budets). Gör även en rimlighetsbedömning av om åldern verkar stämma.

 

 

Text: Karin Cedronius 

Publiceringsdag 2020-11-05