20 augusti, 2020

Därför är alla ombud viktiga i kampen mot kriminella

Penningtvätt

Ett nytt internationellt it-system ska effektivisera Finanspolisens arbete med att stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism. Men det är hos Kassagirots ombud som det viktiga jobbet börjar.

 

Många kriminella tjänar olagliga pengar på brottslig verksamhet. För att kunna använda pengarna måste dessa ”tvättas” så att de ser ut att ha tjänats in på ett lagligt sätt. Penningtvätt kan ske genom olika sorters överföringar och transaktioner, ofta i flera led och över landgränser. Det kan även hända att de kriminella försöker utnyttja betaltjänster som Kassagirot för penningtvätt, och även för att finansiera terrorism genom att göra penningöverföringar.

För att bekämpa den här typen av brottslighet finns Finanspolisen, som är en särskild enhet inom polisen. Alla som erbjuder betaltjänster som kan utnyttjas av kriminella måste hjälpa Finanspolisen i deras arbete, bland annat genom att alltid ställa frågor om varifrån pengarna kommer och varför kunden gör en transaktion, även när det inte handlar om stora summor.

– Om det låter misstänkt ska man inte genomföra transaktionen. När kunden sen har lämnat butiken ska ombudet rapportera det som hänt till ClearOn. Om det inte går att låta bli att genomföra transaktionen, till exempel för att man känner sig hotad, får man genomföra den ändå, men rapportera den till ClearOn efteråt, säger Camilla Lindström, Compliance Manager på ClearOn.

 

Ombuden har en nyckelroll

ClearOn skickar informationen om misstänkta transaktioner till Finanspolisen som undersöker om det kan ligga något brottsligt bakom. Polisen tittar på uppgifterna för att se om det går att hitta mönster eller kopplingar till information från andra som rapporterat in sina misstankar. När Kassagirots ombud skaffar sig kunskap om varifrån pengar kommer, stoppar och rapporterar in misstänkta transaktioner till ClearOn, spelar de en nyckelroll i arbetet mot kriminalitet. Om pengar från kriminell verksamhet inte kan återanvändas blir det svårare för brottslingarna.

– Ombuden deltar i ett lag med samma syfte och mål: att bekämpa penningtvätten längs hela kedjan. Penningtvättsrapporter hjälper polisen att spränga internationella ligor, organisationer och nätverk som är beroende av det finansiella systemet och dess tjänster för sina brott, förklarar Nicklas Lundh, chef för Finanspolisen.

 

Nytt internationellt samarbete

Sedan mars 2020 använder Finanspolisen it-systemet goAML för inrapportering av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Men detta är inget som Kassagirots ombud behöver använda. De ska fortfarande rapportera in stoppade och misstänkta transaktioner till oss på ClearOn, så skickar vi vidare informationen till polisen, säger Camilla Lindström.

Det nya systemet har utvecklats av FN och används av polisen i flera länder i Europa och resten av världen. Det gör att Finanspolisen i Sverige kan göra bättre analyser och hitta misstänkta mönster med hjälp av information från andra länder, samtidigt som poliserna i de länderna kan använda informationen från Sverige. De företag som rapporterar in, till exempel ClearOn, kan nu också få bättre återkoppling om vad deras rapportering leder till.

– Som ombud för Kassagirot är man en del av något större. De misstankar som rapporteras in kan bidra i kampen mot nationell och internationell brottslighet och terrorism. En liten överföring kan vara en del av ett stort mönster som polisen upptäcker med ombudens hjälp, säger Camilla Lindström och avslutar:

– Samtidigt är det viktigt att förstå att en rapport om misstänkt penningtvätt eller terrorfinansiering inte är en polisanmälan. Finanspolisen talar inte om för någon vem som har lämnat rapporten.

 

Text: Björn Raunio

Publiceringsdag 2020-09-30

 

Se gärna våra filmer om hur du stoppar penningtvätt och terroristfinansiering, klicka på knappen nedan.