14 december, 2021

Så bra funkar digitala kuponger i fysisk butik

Kan en digital kupong påverka shopperns beteende? Kan den skapa ökad relevans för shoppern? Och leder den till ökad försäljning i fysisk butik? Detta har ClearOn och Retail Academics undersökt i en ny studie tillsammans med Citygross och Facebook.

 

Trots att shopperns uppmärksamhet har förflyttats alltmer till den digitala världen lägger dagligvarubranschen fortfarande ner stora summor på den klassiska typen av marknadsföring, som adresserad och oadresserad direktreklam. Med detta som bakgrund ville ClearOn och Retail Academics tillsammans med Facebook och Citygross undersöka hur branschen bäst kan möta våra förändrade medievanor.

 

Annonser med digital kupong

I studien, som genomfördes under våren 2021, annonserade Citygross på Facebook och Instagram i ett antal utvalda geografiska områden med olika slags kupongerbjudanden. Erbjudandet var alltid kopplat till en digital kupong som shoppern skulle ladda ner och ta med sig till en fysisk butik.

– Vi ville bland annat undersöka om annonseringen skulle leda till ökad trafik till Citygross fysiska butiker och om försäljningen av produkterna i kampanjen skulle öka i butikerna, säger Frida Åkerlund, partner på Retail Academics som genomfört studien.

 

En försäljningsökning

Resultatet visade en försäljningsökning på 11 procent för de artiklar som ingick i kampanjen.

– I jämförelse med genomsnittet för etablerade artiklar i den fysiska butiken, som är 15 procent, så är det här härliga resultat för en ny satsning, säger Frida Åkerlund.

Försäljningsökningen var dessutom högre än antalet inlösta kuponger, vilket visar att kampanjen har haft en positiv effekt på försäljningen även utöver kupongerna.

– Det gör att vi, precis som för den fysiska kupongen, inte behöver ge rabatt till alla oavsett om shoppern sett erbjudandet eller inte, fortsätter Frida Åkerlund.

 

Så tycker shoppers

I studien frågade man även shoppers vad de tyckte om kampanjen. De flesta svarade att det var enkelt att uppfatta kampanjen när de såg den i sina sociala medier, och att det var allra enklast att uppfatta den när det var en produktbild med i kupongen. Sammantaget tyckte sju av tio shoppers att erbjudandet kunde vara intressant att använda.

De fick även frågan vad som kunde förbättras i kampanjen. Ungefär hälften svarade då att själva hämtningen av kupongen skulle kunna göras lite enklare, med färre steg.

– Men merparten, 58 procent, var ändå positiva till de digitala kupongerna och beskrev det som enkelt och smidigt att ladda hem dem, säger Frida Åkerlund.

 

Visa dig där shoppern är

Föga förvånande var det betydligt fler shoppers som var aktiva på Facebook och Instagram, där kampanjen gick, än som läste Citygross fysiska reklamblad.

– Det visar återigen att det är på de här plattformarna man har störst chans att prata med shoppers och nå ut med sitt budskap, säger Frida Åkerlund.

40 procent av alla som svarade i undersökningen sa också att de vill få erbjudanden av den här sorten digitalt hellre än fysiskt. Det gäller även den traditionella DR-målgruppen, det vill säga lite äldre shoppers, som även de börjar bli alltmer digitala.

– Så summan av lärdomarna från studien är att de flesta shoppers, oavsett ålder, föredrar att få budskapet i den digitala kontext där de befinner sig hellre än via DR. De digitala kuponger som shoppern löser in i butik gav goda försäljningsökningar – elva procent. Om processen förenklas kommer shoppers att bli ännu mer positiva till den här typen av annonsering och vi kan förvänta oss ännu starkare effekter, avslutar Frida Åkerlund.

Frida 1 SV

Frida Åkerlund, Retail Academics Research Institute

Key findings i studien:
  • En klar majoritet av shoppers är positiva till att använda digitala kuponger när de handlar.
  • Leverantörskupongkampanjerna gav en försäljningsökning på elva procent i genomsnitt.
  • Det finns en förbättringspotential – att förenkla processen för shoppern från det att man får erbjudandet och ska ladda hem kupongen fram till att man ska lösa in den i kassan.
  • Majoriteten föredrar digitala erbjudanden framför fysiska.

Text: Karin Cedronius
Publiceringsdag: 2021-12-15