10 december, 2020

Digitala kuponger & presentkort som distribueras via mobiltelefon eller epost    

samt

Digital kompensation efter reklamationer

Tjänsten erbjuder konsumenter och företag att via internet beställa, betala och skicka mobila presentkort avseende varor och tjänster till utvalda mottagares mobiltelefoner (www.mobilapresentkort.se) 

Tjänsten används även vid olika marknadsaktiviteter i butik eller via internet, annonsering eller i sociala nätverk.

Tjänsten används också när företag vill lämna kompensation i form av en digital check i samband med en reklamation.

Kupongerna/checkarna & presentkorten distribueras till mottagaren via SMS, eller e-post och används som en värdehandling för en vara eller där presentkortet används som generellt betalmedel inom ramen för ClearOns nätverk.

ClearOn är personuppgiftsbiträde för denna tjänst när beställningen görs av ett företag. Då är beställande företag personuppgiftsansvarig. Frågor om personuppgiftshanteringen ska riktas till den personuppgiftsansvarige.

ClearOn är personuppgiftsansvarig för denna tjänst när beställningen görs direkt av en konsument.

 

Personuppgifter som hanteras
De personuppgifter som behandlas avseende digitala presentkort är avsändarens epost, mottagarens namn och mobilnummer samt ett angivet avsändarnamn eller personlig hälsning från avsändare till mottagare.
De personuppgifter som behandlas avseende digitala kupongkampanjer är deltagarens mobilnummer eller e-postadress.

Grunder för behandlingen
1. För att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot konsumenten avseende den beställda tjänsten.
2. Efter avslutad behandling bevaras transaktionen med personuppgifterna i ClearOns system i 6 månader efter presentkortets eller kupongens sista giltighetsdag. Grunden för behandlingen är då ClearOns berättigade intresse av att kunna följa upp transaktionerna och t ex att kunna behandla en reklamation.

Uppgifter som erhålls från annan part
I de fall digitala presentkort eller kuponger beställs av ett företag så kommer företaget att förse ClearOn med en lista med mottagarnas telefonnummer.

Uppgifter som överförs till annan part
I de fall ett fysiskt presentkort beställs (i tjänsten Marabougram) så kommer mottagaruppgifterna att överföras till ett tryckeri, tryckas, samt postas till mottagaren.
Insamlade uppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de ovan beskrivna.

Samtycke av kunden
Den konsument som anmäler sig i en kampanj eller gör en presentkortsbeställning behöver godkänna att personuppgifter behandlas och sparas enligt ovan, annars kan inte uppdraget tas emot. Information om personuppgiftshanteringen finns i kundvillkoren. Kunden har även möjlighet att samtycka till att ta del av framtida erbjudanden från ClearOn. Samtycket kan återkallas vid ny beställning eller efter kontakt med ClearOn.

Rensning av personuppgifter
Då den fastställda spartiden av transaktionen uppnåtts raderas lagrade personuppgifter automatiskt.