10 december, 2020

Företagstjänster

ClearOn hanterar personuppgifter i form av ägare till butiker och kontaktpersoner för butiker, samarbets-partners, uppdragsgivare, leverantörer, företagskunder, m fl. Dessa uppgifter används i flera av ClearOns interna system och databaser, där huvudsyftet är att upprätthålla kontakten med det företag med vilket om samarbetet sker.

ClearOn är personuppgiftsansvarig för dessa kontaktuppgifter.

 

Personuppgifter som hanteras
Namn, adress, roll, företaget som representeras samt telefonnr och/eller e-post

Grunder för behandlingen
1. Avtal eller motsvarande med företaget som representeras
2. För att båda parter ska kunna utföra sina åtaganden mot varandra
3. ClearOns intresseavvägning att främja informationsutbyte inklusive marknadsföring

Uppgifter som erhålls från annan part
Uppgifter om företaget och dess företrädare kan komma att hämtas från bolagsverket och från öppna källor.

Uppgifter som överförs till annan part
Inga. Uppgifterna används bara internt inom ClearOn

Samtycke av kunden
Samtycke gäller för att prenumerera på marknadsutskick, m.m. En registrerad kund/kontaktperson har möjlighet att själv när som helst avregistrera sig från kommande utskick.

Rensning av personuppgifter
Personuppgifterna lagras så länge affärsförhållandet med ClearOn består och så länge affärspartnern inte meddelat att kontaktuppgifterna är inaktuella. Rensning av inaktuella uppgifter genomförs då begäran inkommer till ClearOn.