10 december, 2020

Ärenden som tas upp med ClearOn, t ex från konsumenter

ClearOn tar i sin Kundsupport emot ärenden, t ex från konsumenter, t ex i form av förfrågningar, ev. reklamationer rörande tjänsterna eller ärenden rörande personuppgiftsbehandlingen. Om sådana ärenden ger upphov till åtgärder inom ClearOn så registreras dessa i ett ärendesystem för att säkerställa korrekt hantering.

 

ClearOn är personuppgiftsansvarig i dessa ärenden.

 

Personuppgifter som hanteras
Kontaktuppgifter som lämnas av konsumenten såsom namn, epost, telefonnummer och postadress, samt uppgifter hänförliga till ärendet.

Grunder för behandlingen
1. För att tillvara kundens intresse.
2. Efter avslutad behandling bevaras ärendet och kontaktuppgifterna i 12 månader.
Detta för konsumentens och ClearOns berättigade intresse att kunna återuppta eller återknyta till ärendet.

Uppgifter som erhåls lfrån annan part
Uppgifter kan komma att inhämtas från ClearOns samarbetspartners för respektive tjänst om det behövs för ärendets hantering.

Uppgifter som överförs till annan part
Uppgifter kan komma att överföras till ClearOns samarbetspartners för respektive tjänst om det behövs för ärendets hantering.

Samtycke av kunden
Konsumenten behöver vara införstådd med att personuppgifter behandlas och sparas enligt ovan.

Rensning av personuppgifter
Då spartiden av ärendet enligt ovan uppnåtts raderas lagrade personuppgifter.