10 december, 2020

Pengar tillbaka kampanjer (PTB)

Tjänsten erbjuder konsumenter att i efterhand få ersättning för en utförd prestation (t ex ett visst antal genomförda inköp av en produkt). Tjänsten tillämpas av varumärkesägare I butik eller via internet genom olika marknadsaktiviteter, t ex via internet eller sociala media.

 

Det företag som beställt kampanjen är personuppgiftsansvarig. Frågor om personuppgiftshanteringen ska riktas till den personuppgiftsansvarige.

ClearOn är personuppgiftsbiträde för denna tjänst.

 

Personuppgifter som hanteras
De personuppgifter som behandlas är deltagande konsumenters kontaktuppgifter, såsom namn, adress, mobilnummer eller epost. I vissa fall kan även konsumentens kontonummer för insättning av ersättning komma att behandlas.

Grunder för behandlingen
1. För att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot konsumenten avseende kampanjen i fråga.
2. Efter avslutad behandling bevaras transaktionen med personuppgifterna i ClearOns system i 30 dagar efter värdebärarens sista giltighetsdag. Grunden för behandlingen är då ClearOns berättigade intresse av att kunna följa upp transaktionerna och t ex att kunna behandla en reklamation.

Uppgifter som erhålls från annan part
I de fall Kampanjen beställs av ett företag så kan det beställande förtaget komma att förse ClearOn med deltagarnas kontaktuppgifter.

Uppgifter som överförs till annan part
I de fall kampanjer leder till insättning på konto så kommer betalningsmottagarnas kontonummer och insättningsbelopp att överföras till det svenska banksystemet.
Insamlade uppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de ovan beskrivna.

Samtycke av kunden
Kunden behöver vara införstådd med att personuppgifter behandlas och sparas enligt ovan, annars kan inte uppdraget tas emot. Information om personuppgiftshanteringen finns i kundvillkoren.

Rensning av personuppgifter
Då den fastställda spartiden av transaktionen uppnåtts raderas lagrade personuppgifter automatiskt.