24 november, 2020

Kupongkampanjens hörnstenar – en inledning

 

Köpsituationen är oerhört komplex, effektiviteten av  kupongkampanjer påverkas av olika mer eller mindre definierbara faktorer. I denna komplexitet kan vi bryta ut ett antal övergripande rubriker som kan sägas utgöra hörnstenarna för vad som påverkar effektiviteten av en kupongkampanj.

Med hjälp av Retail Academics Research Institute har ClearOn genomfört omfattande butikstester som går på djupet med att ta reda på fakta kring tre av hörnstenarna. Ju mer fakta vi har om vad som påverkar effektiviteten av kuponger i butik, desto mer kan vi medvetet anpassa utförandet av kupongkampanjer för att öka effektiviteten.

Butikstesterna har skett i fyra omgångar och testresultaten har presenterats på Clear Event allteftersom testomgångarna avslutats.

Uppmärksamhet

– Utformning av kupongen
Som vi redan nämnt uppmärksammar shoppern inte allt hon tittar på. För att produkten eller erbjudandet ska bli uppmärksammat är det viktigt att skapa kontrast mot dess omgivning. Kontrast för uppmärksamhet kan vi åstadkomma genom att jobba med utformningen av rabattkupongen. Med utformning syftar vi framförallt på kupongens färg, form och storlek.

Erbjudande

– Utformning av kupongens erbjudande
En och samma kupongrabatt kan uppfattas på olika sätt av shoppern beroende på rabattens utformning och i vilket sammanhang shoppern uppmärksammar kupongen. Bör rabatten skrivas i SEK eller %? Bör den omfatta köp av 1, 3 eller 5 produkter? Med bättre vetskap om shopperns uppfattning av olika utformningar på ett erbjudande i olika köpsituationer finns mycket att vinna.

Säljplatser

– Kupongens placering i butik
Med vetskapen om att shoppern ”ser” långt ifrån allt i butiken och att shoppern påverkas av en mängd olika – medvetna och omedvetna – faktorer, är det enkelt att förstå vikten av en kupongkampanjs placering i butiken. Att shoppern ser kupongen och produkterna är första steget mot ett köp. Det finns till exempel skillnader på en kupongkampanjs effektivitet beroende på om den exponeras i ordinarie hylla jämfört med en gavel. Men placeringen har större betydelse än endast synliggörande, vilket har att göra med shopperns perception av erbjudandet och produkterna. Det är därför viktigt att förstå hur säljplatsen i butik påverkar uppmärksamhet till kupongerna och perceptionen av erbjudandet på kupongen.

Livslängd

– Kupongernas livslängd i butik
Livslängden på en kupongkampanj i butik definierar vi som tiden det finns giltiga kuponger och kupongartiklar tillgängliga i butiken. Livslängden kan variera på grund av flera olika faktorer, som exempelvis antalet kuponghäften och antalet befintliga artiklar på hyllan. Tar kupongerna eller kampanjprodukten slut försvinner givetvis nyttan av kampanjen i samma skede. Det är därför viktigt att förstå vad den optimala livslängden för din produkt och vilka praktiska lösningar i butiken som kan tillämpas för att uppnå bästa möjliga livslängd.

Butiksformat

– Anpassning till butiksformat
Som det framgår vid det här laget är köpsituationen en oerhört komplex process. Ingen situation är den andra lik. Vad som är bästa sättet att skapa kontrast i en kategori kan vara helt fel i en annan kategori. Vad som gäller i mindre stadsbutiker behöver inte gälla i stora butiker på landsbygden. För att uppnå maximal effektivitet är det därför centralt att förstå hur kuponger bör användas utifrån olika situationer. Hur bör kupongen och dess erbjudande vara utformad beroende på butiksformat och målgrupp? Hur bör kuponger användas i en viss typ av butik?